Eggstokkreft

Hva er eggstokkreft?

Eggstokkreft (ovariecancer) er en ondartet sykdom som utvikler seg fra cellene på eggstokkenes overflate. Les mer om kreft.

Hvordan forløper sykdommen?

Eggstokkreft er den mest alvorlige av kreftsykdommene i underlivet, og ofte oppdager man først sykdommen når den har bredt seg. Eggstokkreft begynner med en svulst i den ene eller i begge eggstokkene. Sykdommen brer seg først og fremst til bukhulen. Spredning kan også skje via lymfekarene til lymfeknutene eller via blodbanen til leveren og lungene. Hvis sykdommen ikke har spredt seg, dvs. at det ikke er dannet metastaser spesielt i bukhinnen, blir 80-90% av pasientene friske. Har sykdommen spredt seg til andre områder i kroppen, blir bare 10-30% friske.

Hvem får sykdommen?

Sykdommen er vanligst hos eldre kvinner. Kvinner som ikke har født, har størst risiko for å få sykdommen. Kvinner som har tatt p-piller i minst 5 år, har mindre risiko enn dem som ikke har tatt p-piller. Sykdommen er arvelig hos 5-10% av pasientene, og i dag kan man, hvis det er påvist genforandringer hos et sykt familiemedlem, få undersøkt om man har de aktuelle genene, og dermed er arvelig disponert for å få denne sykdommen.

Hva er årsaken til eggstokkreft?

Årsaken til eggstokkreft er ukjent.

Symptomer

I tidlige stadier har du kun få symptomer. Du kan f.eks. ha problemer med vannlatingen, forstoppelse, mye luft i magen eller en tung fornemmelse i underlivet. Mange oppdager først at noe er galt når magen begynner å vokse. Det kan skyldes væske i bukhulen eller en stor, væskeholdig svulst. Vekttap opptrer først når sykdommen er blitt utbredt.

Undersøkelser

Hvis legen har mistanke om at du har eggstokkreft, får du foretatt en gynekologisk undersøkelse. Her kan legen kjenne om eggstokkene dine er forstørrede. Som regel får du også foretatt en ultralydsskanning av underlivet - den kan med større sannsynlighet påvise svulster i eggstokkene. En blodprøve kan også gi mistanke om egg-stokkreft. Diagnosen stilles ved å undersøke vevsprøvene (biopsi) fra svulsten i mikroskop.

Behandling

Operasjon:

Vanncyster og svulster på eggstokkene kan være både godartede og ondartede - det kan legen som regel avgjøre ved en mikroskopisk undersøkelse. Derfor må du få operert bort svulsten. Under operasjonen foretar legen en hurtig mikroskopisk undersøkelse av svulsten. Hvis denne undersøkelsen viser at det er kreftceller i svulsten, fjerner legen begge eggstokkene, egglederne og livmoren, samt fettforkledet (omentet) fra den midterste delen av tykktarmen. Samtidig undersøker legen også bukhulen, og ser om kreftcellene har spredt seg til bukhinnen, lymfeknutene eller leveren.


Cytostatika:

Hvis kreftcellene har spredt seg, spesielt til bukhinnen, kan du ikke få fjernet denne spredningen ved en operasjon. I slike tilfeller må du få celledrepende midler etter operasjonen. Legemidlene mot kreft i eggstokkene inndeles i en rekke under-grupper, alt etter hva de inneholder, og hvordan de virker.

Du må som regel få en kombinasjon av forskjellige midler i 6 måneder. Det kan bli aktuelt å operere deg igjen, hvis legen skjønner at det resterende kreftvevet kan fjernes.

Olaparib anvendes kun til behandling av visse former for kreft i eggstokkene, egglederne eller i bukhinnen.

Cellegift kan gi kvalme - derfor vil du få kvalmestillende medisin umiddelbart før cellegiften og i de påfølgende dagene.

Sist revidert: 08.03.2016Utarbeidet av Dansk Lægemiddel Information A/S og Felleskatalogen AS.