Lungeemboli

Hva er lungeemboli?

Lungeemboli (blodpropper i lungene) er betegnelsen for en tilstand hvor en blodpropp i de dype venene har revet seg løs, og er blitt ført med blodstrømmen til lungekretsløpet.

Hvordan forløper sykdommen?

Forløpet avhenger av blodproppens størrelse. En stor blodpropp som blokkerer for blodets innløp i lungene kan føre til plutselig død. En ikke så stor blodpropp vil medføre akutt, alvorlig pustebesvær, som ofte avtar i løpet av dager eller uker, men i noen tilfeller kan pustebesværet være vedvarende og bety operasjon for å fjene blodproppen. Små blodpropper føres med blodet ut i lungene og kiler seg fast i mindre blodkar i lungene. I det omkringliggende lungevevet kommer det inflammatoriske (dvs. betennelseslignende) forandringer, som ofte strekker seg ut til lungehinnen på lungenes overflate. Forandringene i lungehinnen kan i en periode gi stingsmerter ved pusting, og kan senere føre til sammenvoksninger mellom lungehinnen og innsiden av brystkassen.

Blodkarene i lungen frigjør enzymer, som ofte vil føre til oppløsning av mindre blodpropper i løpet av uker eller måneder, mens større blodpropper kun oppløses delvis, og etterlater arr-forandringer i lungene. Små arr i lungene gir ingen symptomer, men utbredte arrdannelser medfører åndenød ved anstrengelser, og i verste fall også åndenød i hvile.

Hvem får sykdommen?

Hvert år blir mange mennesker rammet av blodpropp, litt flere menn enn kvinner, og hyppigheten stiger med alderen.

Hva er årsaken til lungeemboli?

Den mest alminnelige årsak til blodpropp i lungen er en blodpropp i de dype venene i bena. Lungeblodpropper oppstår ved at hele blodproppen, eller en del av den, blir ført med blodstrømmen opp til lungekretsløpet. Blodpropp i lungen og benet er således nært forbundne sykdommer med felles årsaker og risikofaktorer.

Symptomer

Typiske symptomer er plutselig innsettende åndenød, ofte ledsaget av sting-smerter ved pusting. Samtidig kan du ha trykkende smerter i brystet, så sykdommen kan forveksles med blodpropp i hjertet. Du kan ha lett feber og eventuelt hoste med blodig oppspytt.

Undersøkelser

Ved mistanke om blodpropp i lungene må du gjennom følgende undersøkelser:

  • blodprøve (D-dimer) til mulig avkreftelse av mistanke om blodpropp i lungene

  • elektrokardiogram (ekg)

  • blodprøve til måling av oksygeninnholdet i blodet

  • røntgen av lungene

  • scanning av lungene med røntgenteknikk (CT-scanning) eller radioaktive isotoper (scintigrafi)

  • ultralydsundersøkelse av hjertet (ekkokardiografi)

  • ev. ultralydsundersøkelse av benas dype vener

Behandling

Store, livstruende lungeblodpropper behandles innledningsvis med legemidler som løser opp blodpropper. Hvis det ikke er tilstrekkelig virkning av behandlingen, kan det bli snakk om akutt operasjon for å fjerne blodproppen. I langt de fleste tilfeller er det derimot tilstrekkelig å gi legemidler som motvirker dannelse av flere blodpropper. Legemidlene er de samme som brukes ved behandling av blodpropp i de dype venene i bena, dvs. hepariner, non-vitamin K orale antikoagulantia (NOAK) og K-vitaminantagonister.

Sist revidert: 25.09.2018Utarbeidet av Dansk Lægemiddel Information A/S og Felleskatalogen AS.