Virkestoffregister


Virkestoff: Oksazepam


ATC-koder: N05B A04

Legemidler som inneholder dette virkestoffet:

Sobril «Pfizer» tabl.