Virkestoffregister


Virkestoff: Levetiracetam


ATC-koder: N03A X14

Legemidler som inneholder dette virkestoffet:

Keppra «UCB» kons. til inf., mikst., tabl.

Kevesy «Stragen» inf.

Levetiracetam Accord «Accord» tabl.