Virkestoffregister


Virkestoff: Joheksol


ATC-koder: V08A B02

Legemidler som inneholder dette virkestoffet:

Omnipaque «GE Healthcare» inj.