Virkestoffregister


Virkestoff: Hydrokortisonbutyrat


ATC-koder: D07A B02

Legemidler som inneholder dette virkestoffet:

Locoid, Locoid Crelo, Locoid Lipid «Cheplapharm» krem, lin., salve