Virkestoffregister


Virkestoff: Felodipin


ATC-koder: C08C A02

Legemidler som inneholder dette virkestoffet:

Felodipin HEXAL «HEXAL» depottabl.

Plendil «AstraZeneca» depottabl.

Plendil «Orifarm» depottabl.