Virkestoffregister


Virkestoff: Deksmedetomidin


ATC-koder: N05C M18

Legemidler som inneholder dette virkestoffet:

Dexdor «Orion» kons. til inf.

Dexmedetomidine «EVER Pharma» kons. til inf.