Xeplion

Janssen


Xeplion, DEPOTINJEKSJONSVÆSKE, suspensjon i ferdigfylt sprøyte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
50 mg1 stk. (ferdigfylt sprøyte m/2 kanyler)
058609
SPC Blå resept
-
varenr. 058609C
75 mg1 stk. (ferdigfylt sprøyte m/2 kanyler)
412581
SPC Blå resept
-
varenr. 412581C
100 mg1 stk. (ferdigfylt sprøyte m/2 kanyler)
409745
SPC Blå resept
-
varenr. 409745C
150 mg1 stk. (ferdigfylt sprøyte m/2 kanyler)
536460
SPC Blå resept
-
varenr. 536460C