Ivabradine Accord

Accord


Ivabradine Accord, TABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
5 mg56 stk. (endose)
436849
SPC Blå resept
Byttegruppe
varenr. 436849C
112 stk. (endose)
455639
SPC Blå resept
Byttegruppe
varenr. 455639C
7,5 mg56 stk. (endose)
524209
SPC Blå resept
Byttegruppe
varenr. 524209C
112 stk. (endose)
524659
SPC Blå resept
Byttegruppe
varenr. 524659C