Ikervis

Santen


Ikervis, ØYEDRÅPER, emulsjon i endosebeholdere:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
1 mg/ml30 × 0,3 ml (endosebeholdere)
392390
SPC Blå resept
-
varenr. 392390C
90 × 0,3 ml (endosebeholdere)
399809
SPC Blå resept
-
varenr. 399809C