Brintellix

Farmagon


Brintellix, TABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
5 mg28 stk. (blister)
184115
SPC Blå resept
Byttegruppe
varenr. 184115C
10 mg28 stk. (blister)
083955
SPC Blå resept
Kan forskrives til 31.03.2021
Byttegruppe
varenr. 083955C
98 stk. (blister)
598899
SPC Blå resept
Kan forskrives til 31.03.2021
Byttegruppe
varenr. 598899C