BCG-vaksine AJ Vaccines

AJ Vaccines


BCG-vaksine AJ Vaccines, PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
1 sett: Pakning med 1 hetteglass pulver BCG-vaksine AJ Vaccines og 1 hetteglass 1 ml væske
018399
SPC -
-
varenr. 018399C
Vaksinen utleveres gratis fra Nasjonalt folkehelseinstitutt (Folkehelseinstituttet) etter rekvisisjon fra lege/helsesøster.