Solvipect

Takeda

Ekspektorerende middel.

ATC-nr.: R05C A10

 

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 R05C A03
Guaifenesin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av guaifenesin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Guaifenesin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at guaifenesin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 20.06.2018) er utarbeidet av GlaxoSmithKline Consumer Healthcare.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

MIKSTUR, oppløsning 20 mg/ml: 1 ml inneh.: Guaifenesin 20 mg, sorbitol, lakrispasta, polysorbat 20, etanol, hydroksyetylcellulose, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, dinatriumhydrogenfosfatdodekahydrat, glyserol, anisolje, natriumcyklamat, metylparahydroksybenzoat (E 218), renset vann. Lakrissmak.


Indikasjoner

Hoste og seigt sekret ved irritasjon i øvre luftveier.

Dosering

Voksne og barn >12 år: 10 ml 3-5 ganger daglig.
Barn 6-12 år: 10 ml 2-3 ganger daglig.
Spesielle pasientgrupper: Barn <6 år: Bruk bør unngås pga. manglende data vedrørende sikkerhet og effekt. Det er også rapportert om hudreaksjoner (f.eks. utslett og kløe), overfølsomhetsreaksjoner, diaré og respirasjonssvikt.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Bruk bør unngås hos barn <6 år, se Dosering. Inneholder sorbitol og bør ikke brukes ved sjeldne arvelige problemer med fruktoseintoleranse. Inneholder ca. 4% etanol og forsiktighet utvises hos barn, gravide, ammende, ved leversykdom eller epilepsi. Bør ikke brukes ved alkoholisme eller av personer som ikke tåler etanol. Inneholder metylparahydroksybenzoat som kan gi allergiske reaksjoner (muligens forsinkede), og i sjeldne tilfeller bronkospasme.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Anbefales ikke under graviditet. Ingen eller begrensede data. Dyrestudier er utilstrekkelige mht. reproduksjonstoksisitet.
Amming: Går over i morsmelk, og risiko for nyfødte/spedbarn som ammes kan ikke utelukkes. Tatt i betraktning fordelene av amming for barnet og fordelene av behandling for moren, må det tas en beslutning om ammingen skal opphøre eller om behandlingen skal avsluttes/avstås fra.
Fertilitet: Ingen data.
Guaifenesin

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller
OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
Ukjent frekvensLettere magebesvær (kvalme, oppkast)
FrekvensBivirkning
Ukjent frekvens
GastrointestinaleLettere magebesvær (kvalme, oppkast)

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Kvalme, oppkast, tretthet. Nyresten kan forekomme ved større doser.
Behandling: Sjelden nødvendig. Kull hvis indisert, ellers symptomatisk.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: For guaifenesin R05C A03

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Guaifenesin antas å nedsette slimets viskositet ved å stimulere bronkialsekresjonen, og dermed lette opphostingen av seigt slim.
Absorpsjon: Raskt og fullstendig. Tmax er 3 timer.
Fordeling: Går over i bronkialsekretet.
Halveringstid: Ca. 1 time.
Utskillelse: I urin etter 4 timer i form av metabolitt (81%).

Sist endret: 30.10.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

16.03.2017


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Solvipect, MIKSTUR, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
20 mg/ml100 ml
091405
SPC_ICON-
-
*F
250 ml
512533
SPC_ICON-
-
*F

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

alkoholisme (alkoholavhengighet): Sykelig trang til alkohol. Kjennetegnes ved minst 3 av følgende faktorer: 1) Trangen til å innta alkohol vekkes lett. 2) Begrensning av inntaket er vanskelig. 3) Abstinenssymptomer. 4) Toleranseutvikling.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

metabolitt: En metabolitt oppstår når et stoff (f.eks. legemiddel) omdannes som følge av kjemiske prosesser i levende organismer (metabolisme). Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.