Opplæringsmateriell og veiledninger ved bruk

Dokumenter 460 treff

Filmer 21 treff

Opplæringsfilm som viser intralesjonal injeksjon under kirurgi.

Opplæringsfilm som viser intralesjonal injeksjon under
kirurgi.

Opplæringsfilm for bruk av nesepulver.

Opplæringsfilm for bruk av nesepulver.

Opplæringsfilm for Colobreathe.

Opplæringsfilm for Colobreathe.

Opplæringsfilm om alarmer på pumpen.

Opplæringsfilm om alarmer på pumpen.

Opplæringsfilm som viser bytte av batteri på pumpen.

Opplæringsfilm som viser bytte av batteri på pumpen.

Opplæringsfilm som viser daglig bruk av pumpe.

Opplæringsfilm som viser daglig bruk av pumpe.

Opplæringsfilm som viser aseptisk pleie av stomi.

Opplæringsfilm som viser aseptisk pleie av stomi.

Instruksjonsfilm for tilberedning og injeksjon.

Instruksjonsfilm for tilberedning og injeksjon.

Instruksjonsfilm for bruk av ferdigfylt penn.

Instruksjonsfilm for bruk av ferdigfylt penn.

Opplæringsfilm som viser klargjøring og intravitreal injeksjon.

Opplæringsfilm som viser klargjøring og intravitreal injeksjon.

Lydfil for sikkerhetsinformasjon ved bruk til behandling av neovaskulær (våt) aldersrelatert makuladegenerasjon (AMD).

Lydfil for sikkerhetsinformasjon ved bruk til behandling
av neovaskulær (våt) aldersrelatert makuladegenerasjon (AMD).

Lydfil for sikkerhetsinformasjon ved bruk til behandling av makulaødem sekundært til retinal veneokklusjon i grenvene (BRVO).

Lydfil for sikkerhetsinformasjon ved bruk til behandling
av makulaødem sekundært til retinal veneokklusjon i grenvene  (BRVO).

Lydfil for sikkerhetsinformasjon ved bruk til behandling av makulaødem sekundært til retinal veneokklusjon i sentralvene (CRVO).

Lydfil for sikkerhetsinformasjon ved bruk til behandling
av makulaødem sekundært til retinal veneokklusjon i sentralvene (CRVO).

Lydfil for sikkerhetsinformasjon ved bruk til behandling av diabetisk makulaødem (DME).

Lydfil for sikkerhetsinformasjon ved bruk til behandling
av diabetisk makulaødem (DME).

Lydfil for sikkerhetsinformasjon ved bruk til behandling av myopisk koroidal neovaskularisering (myopisk CNV).

Lydfil for sikkerhetsinformasjon ved bruk til behandling
av myopisk koroidal neovaskularisering (myopisk CNV).

Opplæringsfilm for bruk av ferdigfylt penn.

Opplæringsfilm for bruk av ferdigfylt penn.

Instruksjonsfilm for bruk av ferdigfylt sprøyte.

Instruksjonsfilm for bruk av ferdigfylt sprøyte.

Instruksjonsfilm for rekonstituering av pulver til infusjons-/injeksjonsvæske.

Instruksjonsfilm for rekonstituering av pulver til infusjons-/injeksjonsvæske.

Opplæringsfilm for bruk av Ventizolve nesespray ved overdose.

Opplæringsfilm for bruk av Ventizolve nesespray ved overdose.

Instruksjonsfilm for tilberedning og administrering ved bruk hos barn ≥4 kg.

Instruksjonsfilm for tilberedning og administrering ved
bruk hos barn ≥4 kg.

Instruksjonsfilm for tilberedning og administrering ved bruk hos barn <4 kg.

Instruksjonsfilm for tilberedning og administrering ved
bruk hos barn <4 kg.