Fenazon-Koffein sterke «Takeda» tabletter

Fenazon-Koffein sterke «Takeda»

Form:Rund
Overflateform:Flat
Deling:Delestrek
Mål (lengde × bredde):15.0×15.0 mm
Offisiell farge:Hvit
Farge:Hvit
Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.