Søkeresultat for: '525098' — Ingen treff i dette avsnitt eller dokumenttype


Pakningsvedlegg for varenummer '525098' er dessverre ikke tilgjengelig. Varenummeret tilhører medisinen Temozolomide SUN Kaps 20 mg «Sun Pharmaceutical - Nederland». Se ATC-kode L01A X03 for tilsvarende medisiner.