Søkeresultat for: '440773' — Ingen treff i dette avsnitt eller dokumenttype


Pakningsvedlegg for varenummer '440773' er dessverre ikke tilgjengelig. Varenummeret tilhører medisinen Intratect Inf væske 100 g/L «Biotest Pharma GmbH». Se ATC-kode J06B A02 for tilsvarende medisiner.