Søkeresultat for: '346465' — Ingen treff i dette avsnitt eller dokumenttype


Pakningsvedlegg for varenummer '346465' er dessverre ikke tilgjengelig. Varenummeret tilhører medisinen Adalat LA DEPOTtab 20 mg . Se ATC-kode C08C A05 for tilsvarende medisiner.