Søkeresultat for: '324009' — Ingen treff i dette avsnitt eller dokumenttype


Pakningsvedlegg for varenummer '324009' er dessverre ikke tilgjengelig. Varenummeret tilhører medisinen Nifedipin-ratiopharm Kaps 10 mg . Se ATC-kode C08C A05 for tilsvarende medisiner.