Søkeresultat for: '320680' — Ingen treff i dette avsnitt eller dokumenttype


Pakningsvedlegg for varenummer '320680' er dessverre ikke tilgjengelig. Varenummeret tilhører medisinen Marcain adrenalin Inj væske 2,5 mg/ml/5 mikrog/ml . Se ATC-kode N01B B51 for tilsvarende medisiner.