Søkeresultat for: '296487' — Ingen treff i dette avsnitt eller dokumenttype


Pakningsvedlegg for varenummer '296487' er dessverre ikke tilgjengelig. Varenummeret tilhører medisinen Bicalutamid sandoz Tab 50 mg . Se ATC-kode L02B B03 for tilsvarende medisiner.