Søkeresultat for: '271791' — Ingen treff i dette avsnitt eller dokumenttype


Pakningsvedlegg for varenummer '271791' er dessverre ikke tilgjengelig. Varenummeret tilhører medisinen Madopar Kaps 50 mg/12,5 mg . Se ATC-kode N04B A02 for tilsvarende medisiner.