Søkeresultat for: '253425' — Ingen treff i dette avsnitt eller dokumenttype


Pakningsvedlegg for varenummer '253425' er dessverre ikke tilgjengelig. Varenummeret tilhører medisinen Adalat XL DEPOTtab 30 mg . Se ATC-kode C08C A05 for tilsvarende medisiner.