Søkeresultat for: '250238' — Ingen treff i dette avsnitt eller dokumenttype


Pakningsvedlegg for varenummer '250238' er dessverre ikke tilgjengelig. Varenummeret tilhører medisinen Imolopera Tab 2 mg . Se ATC-kode A07D A03 for tilsvarende medisiner.