Søkeresultat for: '250100' — Ingen treff i dette avsnitt eller dokumenttype


Pakningsvedlegg for varenummer '250100' er dessverre ikke tilgjengelig. Varenummeret tilhører medisinen Etoposide sandoz Kons til inf væske 20 mg/ml . Se ATC-kode L01C B01 for tilsvarende medisiner.