Søkeresultat for: '228166' — Ingen treff i dette avsnitt eller dokumenttype


Pakningsvedlegg for varenummer '228166' er dessverre ikke tilgjengelig. Varenummeret tilhører medisinen Metex Pen Inj væske 20 mg/penn . Se ATC-kode L04A X03 for tilsvarende medisiner.