Søkeresultat for: '223219' — Ingen treff i dette avsnitt eller dokumenttype


Pakningsvedlegg for varenummer '223219' er dessverre ikke tilgjengelig. Varenummeret tilhører medisinen Adalat CR DEPOTtab 30 mg . Se ATC-kode C08C A05 for tilsvarende medisiner.