Søkeresultat for: '142123' — Ingen treff i dette avsnitt eller dokumenttype


Pakningsvedlegg for varenummer '142123' er dessverre ikke tilgjengelig. Varenummeret tilhører medisinen INOmax Inh gass 800 ppm (mol pr. mol) «Linde Healthcare AB». Se ATC-kode R07A X for tilsvarende medisiner.