Søkeresultat for: '118521' — Ingen treff i dette avsnitt eller dokumenttype


Pakningsvedlegg for varenummer '118521' er dessverre ikke tilgjengelig. Varenummeret tilhører medisinen Octanate Pulv og væske til inj væske 250 IE «Octapharma (2)». Se ATC-kode B02B D02 for tilsvarende medisiner.