Søkeresultat for: '012948' — Ingen treff i dette avsnitt eller dokumenttype


Pakningsvedlegg for varenummer '012948' er dessverre ikke tilgjengelig. Varenummeret tilhører medisinen Adriamycin Pulv til inj væske 10 mg «Pfizer AS». Se ATC-kode L01D B01 for tilsvarende medisiner.