SmofKabiven

SmofKabiven Elektrolytfri

SmofKabiven extra Nitrogen

SmofKabiven Perifer

Fresenius Kabi
INFUSJONSVÆSKE, emulsjon: SmofKabiven: SmofKabiven 1000 ml består av en blanding av 508 ml aminosyreoppløsning med elektrolytter, 302 ml Glukose 42% og 190 ml Lipidemulsjon. 1000 ml inneh.: Renset soyabønneolje 11,4 g, triglyserider av middels kjedelengde 11,4 g, renset olivenolje 9,5 g, fiskeolje rik på omega-3 fettsyrer 5,7 g, glukose 127 g, alanin 7,1 g, arginin 6,1 g, glysin 5,6 g, histidin 1,5 g, isoleucin 2,5 g, leucin 3,8 g, lysin 3,4 g, metionin 2,2 g, fenylalanin 2,6 g, prolin 5,7 g, serin 3,3 g, taurin 0,5 g, treonin 2,2 g, tryptofan 1 g, tyrosin 0,2 g, valin 3,1 g, kalsiumklorid 0,28 g, natriumglyserofosfat 2,1 g, magnesiumsulfat 0,61 g, kaliumklorid 2,3 g, natriumacetat 1,7 g, sinksulfat 6,6 mg, glyserol, rensede eggfosfolipider, α-tokoferol, natriumoleat, natriumhydroksid, eddiksyre, saltsyre, vann til injeksjonsvæsker til 1000 ml. 1000 ml inneh.: Aminosyrer 51 g, nitrogen 8 g, fett 38 g, glukose 127 g. Elektrolytter: Na+ 41 mmol, K+ 30 mmol, Mg2+ 5,1 mmol, Ca2+ 2,5 mmol, fosfat 13 mmol, Zn2+ 0,04 mmol, sulfat 5,1 mmol, Cl 36 mmol, acetat 106 mmol. Osmolalitet: Ca. 1800 mosmol/kg vann, pH ca. 5,6. Energiinnh.: Totalt ca. 1100 kcal (4,6 MJ), ikke-protein ca. 900 kcal (3,8 MJ). B05B A10


INFUSJONSVÆSKE, emulsjon: SmofKabiven Elektrolytfri: SmofKabiven Elektrolytfri 1000 ml består av en blanding av 508 ml aminosyreoppløsning, 302 ml Glukose 42% og 190 ml Lipidemulsjon. 1000 ml inneh.: Renset soyabønneolje 11,4 g, triglyserider av middels kjedelengde 11,4 g, renset olivenolje 9,5 g, fiskeolje rik på omega-3 fettsyrer 5,7 g, glukose 127 g, alanin 7,1 g, arginin 6,1 g, glysin 5,6 g, histidin 1,5 g, isoleucin 2,5 g, leucin 3,8 g, lysin 3,4 g, metionin 2,2 g, fenylalanin 2,6 g, prolin 5,7 g, serin 3,3 g, taurin 0,5 g, treonin 2,2 g, tryptofan 1 g, tyrosin 0,2 g, valin 3,1 g, glyserol, rensede eggfosfolipider, α-tokoferol, natriumoleat, natriumhydroksid, eddiksyre, saltsyre, vann til injeksjonsvæsker til 1000 ml. 1000 ml inneh.: Aminosyrer 51 g, nitrogen 8 g, fett 38 g, glukose 127 g. Osmolalitet: Ca. 1600 mosmol/kg vann, pH ca. 5,6. Energiinnh.: Totalt ca. 1100 kcal (4,6 MJ), ikke-protein ca. 900 kcal (3,8 MJ). B05B A10


INFUSJONSVÆSKE, emulsjon: SmofKabiven extra Nitrogen: SmofKabiven extra Nitrogen 1000 ml består av en blanding av 654 ml aminosyreoppløsning 10% med elektrolytter, 202 ml Glukose 42% og 144 ml Lipidemulsjon 20%. 1000 ml inneh.: Renset soyabønneolje 8,7 g, triglyserider av middels kjedelengde 8,7 g, renset olivenolje 7,2 g, fiskeolje rik på omega-3 fettsyrer 4,3 g, glukose 85 g, alanin 9,2 g, arginin 7,9 g, glysin 7,2 g, histidin 2 g, isoleucin 3,3 g, leucin 4,8 g, lysin 4,3 g, metionin 2,8 g, fenylalanin 3,3 g, prolin 7,3 g, serin 4,3 g, taurin 0,65 g, treonin 2,9 g, tryptofan 1,3 g, tyrosin 0,26 g, valin 4,1 g, kalsiumklorid 0,28 g, natriumglyserofosfat 2,3 g, magnesiumsulfat 0,61 g, kaliumklorid 2,3 g, natriumacetat 1,6 g, sinksulfat 6,6 mg, glyserol, rensede eggfosfolipider, α-tokoferol, natriumoleat, natriumhydroksid, eddiksyre, saltsyre, vann til injeksjonsvæsker til 1000 ml. 1000 ml inneh.: Aminosyrer 65,5 g, nitrogen 10,5 g, fett 28,9 g, glukose 84,7 g. Elektrolytter: Na+ 40,8 mmol, K+ 30,5 mmol, Mg2+ 5,1 mmol, Ca2+ 2,6 mmol, fosfat 12,7 mmol, Zn2+ 0,04 mmol, sulfat 5,1 mmol, Cl 35,6 mmol, acetat 125 mmol. Osmolalitet: Ca. 1600 mosmol/kg vann, pH ca. 5,6. Energiinnh.: Totalt ca. 889 kcal (3,7 MJ), ikke-protein ca. 627 kcal (2,6 MJ). B05B A10


INFUSJONSVÆSKE, emulsjon: SmofKabiven Perifer: SmofKabiven Perifer 1000 ml består av en blanding av 315 ml aminosyreoppløsning med elektrolytter, 544 ml Glukose 13% og 141 ml Lipidemulsjon. 1000 ml inneh.: Renset soyabønneolje 8,5 g, triglyserider av middels kjedelengde 8,5 g, renset olivenolje 7 g, fiskeolje rik på omega-3 fettsyrer 4,2 g, glukose 71 g, alanin 4,4 g, arginin 3,8 g, glysin 3,5 g, histidin 0,93 g, isoleucin 1,6 g, leucin 2,3 g, lysin 2,1 g, metionin 1,3 g, fenylalanin 1,6 g, prolin 3,5 g, serin 2,1 g, taurin 0,32 g, treonin 1,4 g, tryptofan 0,63 g, tyrosin 0,12 g, valin 2 g, kalsiumklorid 0,18 g, natriumglyserofosfat 1,3 g, magnesiumsulfat 0,38 g, kaliumklorid 1,4 g, natriumacetat 1,1 g, sinksulfat 4 mg, glyserol, rensede eggfosfolipider, α-tokoferol, natriumoleat, natriumhydroksid, eddiksyre, vann til injeksjonsvæsker til 1000 ml. 1000 ml inneh.: Aminosyrer 32 g, nitrogen 5,1 g, fett 28 g, glukose 71 g. Elektrolytter: Na+ 25 mmol, K+ 19 mmol, Mg2+ 3,2 mmol, Ca2+ 1,6 mmol, fosfat 8,2 mmol, Zn2+ 0,02 mmol, sulfat 3,2 mmol, Cl 22 mmol, acetat 66 mmol. Osmolalitet: Ca. 950 mosmol/kg vann, pH ca. 5,6. Energiinnh.: Totalt ca. 700 kcal (2,9 MJ), ikke-protein ca. 600 kcal (2,5 MJ). B05B A10


Indikasjoner

Parenteral ernæring til voksne og barn >2 år når oral eller enteral ernæring er umulig, utilstrekkelig eller kontraindisert.

Dosering

Pasientens evne til å eliminere lipider, metabolisere nitrogen og glukose samt pasientens ernæringsbehov bør styre dosering og infusjonshastighet. Dosen bør individuelt tilpasses til pasientens kliniske tilstand, kroppsvekt, ernærings- og energibehov, med dosejustering basert på ekstra oralt/enteralt inntak. Behovet for nitrogentilførsel som kreves for å opprettholde kroppens proteinmasse, avhenger av pasientens tilstand (f.eks. ernæringsstatus og grad av katabolsk stress eller anabolisme). For å gi fullstendig parenteral ernæring, må sporelementer, vitaminer og ev. ekstra elektrolytter tilsettes etter pasientens behov.
SmofKabiven, Smofkabiven Elektrolytfri: Anbefalt maks. døgndose på 35 ml/kg/døgn (kg = kroppsvekt) vil tilføre 1,8 g aminosyrer/kg/døgn (tilsv. 0,28 g nitrogen/kg/døgn), 4,5 g glukose/kg/døgn, 1,33 g lipider/kg/døgn og et totalt energiinnhold på 39 kcal/kg/døgn (tilsv. 31 kcal/kg/døgn ikke-proteinenergi). Voksne og ungdom 12-16/18 år: Doseområdet på 13-31 ml SmofKabiven eller SmofKabiven Elektrolytfri/kg/døgn vil tilføre 0,6-1,6 g aminosyrer/kg/døgn (tilsv. 0,1-0,25 g nitrogen/kg/døgn) og 14-35 kcal/kg/døgn total energi (12-27 kcal/kg/døgn ikke-proteinenergi). Det vil dekke de fleste pasienters behov. Maks. døgndose varierer med pasientens kliniske tilstand, og kan forandres fra dag til dag. Anbefalt maks. døgndose er 35 ml/kg/døgn. Barn 2-11 år: Maks. døgndose varierer med pasientens kliniske tilstand, og kan forandres fra dag til dag. Anbefalt maks. døgndose er 35 ml/kg/døgn. Dosen opp til 35 ml/kg/døgn bør regelmessig justeres iht. barnets behov, som varierer mer enn hos voksne.
SmofKabiven extra Nitrogen: Anbefalt maks. døgndose på 31 ml/kg/døgn (kg = kroppsvekt) for alle pasientgrupper vil tilføre 2 g aminosyrer/kg/døgn (tilsv. 0,32 g nitrogen/kg/døgn), 2,6 g glukose/kg/døgn, 0,9 g lipider/kg/døgn og et totalt energiinnhold på 28 kcal/kg/døgn (tilsv. 19 kcal/kg/døgn av ikke-proteinenergi). Voksne og ungdom 12-16/18 år: Doseområdet på 13-31 ml SmofKabiven extra Nitrogen/kg/døgn vil tilføre 0,14-0,32 g nitrogen/kg/døgn (0,85-2 g aminosyrer/kg/døgn) og 12-28 kcal/kg/døgn total energi (8-19 kcal/kg/døgn av ikke-proteinenergi). Det vil dekke de fleste pasienters behov. Maks. døgndose varierer med pasientens kliniske tilstand, og kan forandres fra dag til dag. Barn 2-11 år: Maks. døgndose varierer med pasientens kliniske tilstand, og kan forandres fra dag til dag. Dosen opp til 31 ml/kg/døgn bør regelmessig justeres iht. barnets behov, som varierer mer enn hos voksne.
SmofKabiven Perifer: Anbefalt maks. døgndose på 40 ml/kg/døgn (kg = kroppsvekt) vil tilføre 1,3 g aminosyrer/kg/døgn (tilsv. 0,2 g nitrogen/kg/døgn), 2,8 g glukose/kg/døgn, 1,1 g lipider/kg/døgn og et totalt energiinnhold på 28 kcal/kg/døgn (tilsv. 22 kcal/kg/døgn ikke-proteinenergi). Voksne og ungdom 12-16/18 år: Doseområdet på 20-40 ml SmofKabiven Perifer/kg/døgn vil tilføre 0,6-1,3 g aminosyrer/kg/døgn (tilsv. 0,1-0,2 g nitrogen/kg/døgn) og 14-28 kcal/kg/døgn total energi (11-22 kcal/kg/døgn ikke-proteinenergi). Det vil dekke de fleste pasienters behov. Maks. døgndose varierer med pasientens kliniske tilstand, og kan forandres fra dag til dag. Anbefalt maks. døgndose er 40 ml/kg/døgn. Barn 2-11 år: Maks. døgndose varierer med pasientens kliniske tilstand, og kan forandres fra dag til dag. Anbefalt maks. døgndose er 40 ml/kg/døgn. Dosen opp til 40 ml/kg/døgn bør regelmessig justeres iht. barnets behov, som varierer mer enn hos voksne.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Se Kontraindikasjoner og Forsiktighetsregler. Pasienter med fedme: Doseringen bør bygge på beregnet idealvekt.
Tilberedning/Håndtering: Før bruk må forseglingene mellom de 3 kamrene brytes, og innholdet blandes godt ved å vende posen flere ganger, se pakningsvedlegget for bruksanvisning. Ferdigblandet pose er kun til engangsbruk. Tilsetninger skal gjøres aseptisk og umiddelbart før infusjonen påbegynnes. Blandbarhet: Tilsetninger må kun foretas når det foreligger dokumentert kompatibilitet. SmofKabiven extra Nitrogen har en kompleks sammensetning og det rådes derfor sterkt til ikke å tilsette andre oppløsninger dersom forlikelighet ikke er vist. For informasjon om kompatible tilsetninger kontaktes Fresenius Kabi.
Administrering: SmofKabiven, SmofKabiven Elektrolytfri: Gis som infusjon i sentral vene. Voksne og ungdom 12-16/18 år: Anbefalt infusjonstid er 14-24 timer. Infusjonshastigheten bør ikke overstige 2 ml/kg/time (kg = kroppsvekt). Barn 2-11 år: Anbefalt infusjonstid er 12-24 timer. Anbefalt maks. infusjonshastighet er 2,4 ml/kg/time (tilsv. 0,12 g aminosyrer/kg/time, 0,3 g glukose/kg/time og 0,09 g lipider/kg/time). Ved anbefalt maks. infusjonshastighet skal ikke infusjonstiden overstige 14 timer og 30 minutter, med unntak av spesielle tilfeller med nøye overvåkning. SmofKabiven extra Nitrogen: Gis som infusjon i sentral vene. Voksne og ungdom 12-16/18 år: Anbefalt infusjonstid er 14-24 timer. Infusjonshastigheten bør ikke overstige 1,5 ml/kg/time (tilsv. 0,13 g glukose, 0,1 g aminosyrer og 0,04 g lipider/kg/time). Barn (2-11 år): Anbefalt infusjonstid er 12-24 timer. Anbefalt maks. infusjonshastighet er 1,8 ml/kg/time (tilsv. 0,12 g aminosyrer/kg/time, 0,15 g glukose/kg/time og 0,05 g lipider/kg/time). Ved anbefalt maks. infusjonshastighet skal ikke infusjonstiden overstige 17 timer, med unntak av spesielle tilfeller med nøye overvåkning. SmofKabiven Perifer: Gis som infusjon i perifer eller sentral vene. Voksne og ungdom 12-16/18 år: Anbefalt infusjonstid er 14-24 timer. Infusjonshastigheten bør ikke overstige 3 ml/kg/time. Barn 2-11 år: Anbefalt infusjonstid er 12-24 timer. Anbefalt maks. infusjonshastighet er 3 ml/kg/time (tilsv. 0,1 g aminosyrer/kg/time, 0,21 g glukose/kg/time og 0,08 g lipider/kg/time). Ved anbefalt maks. døgndose bør dosen infunderes over minst 13 timer slik at anbefalt maks. infusjonshastighet ikke overskrides, med unntak av spesielle tilfeller.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for protein fra fisk, egg, soya eller peanøtter eller noen av de andre komponentene. Alvorlig hyperlipidemi. Alvorlig leversvikt. Alvorlige koagulasjonsforstyrrelser. Medfødte forstyrrelser i aminosyremetabolismen. Alvorlig nyresvikt når hemofiltrasjon eller dialyse ikke er tilgjengelig. Akutt sjokk. Ukompensert hyperglykemi. Patologisk forhøyet serumnivå av en av elektrolyttene i oppløsningen. Hemofagocytotisk syndrom. Ustabile tilstander (f.eks. alvorlige posttraumatiske tilstander, dårlig kontrollert diabetes mellitus, akutt hjerteinfarkt, slag, emboli, metabolsk acidose, alvorlig sepsis, hypoton dehydrering og hyperosmolært koma). Spedbarn og barn <2 år. Generelle kontraindikasjoner mot infusjonsbehandling: Akutt lungeødem, overhydrering og dekompensert hjertesvikt.

Forsiktighetsregler

For å unngå risiko ved for høy infusjonshastighet, anbefales kontinuerlig og godt kontrollert infusjon, om mulig ved bruk av infusjonspumpe. Pga. økt infeksjonsrisiko ved infusjon i sentral og i perifer (SmofKabiven Perifer) vene, må strenge retningslinjer for aseptikk følges. Dette for å unngå kontaminasjon ved innleggelse og bruk av kateteret. Særskilt klinisk overvåkning er nødvendig ved oppstart. Hvis noe unormalt skjer, må infusjonen avbrytes. Evnen til å eliminere lipider er individuell og bør derfor overvåkes. Serumkonsentrasjonen av triglyserider bør ikke overstige 4 mmol/liter under infusjonen. Bør brukes med forsiktighet i tilfeller der fettmetabolismen kan være påvirket, som ved nyresvikt, diabetes mellitus, pankreatitt, nedsatt leverfunksjon, hypotyreose og sepsis. Preparatene inneholder soyabønneolje, fiskeolje og eggfosfolipider, som en sjelden gang kan forårsake allergiske reaksjoner. Kryssallergiske reaksjoner er sett mellom soyabønne og peanøtt. Serumglukose, elektrolytter, osmolaritet, væskebalanse, syre-basestatus og leverenzymtester bør kontrolleres regelmessig. Blodcelletelling og koagulasjon bør overvåkes når lipider tilføres over en lengre periode. Mengde av individuelt tilsatte elektrolytter bør styres av pasientens kliniske tilstand og ved regelmessige målinger av serumnivåer. Parenteral ernæring skal gis med forsiktighet ved laktacidose, utilstrekkelig cellulær oksygentilførsel og forhøyet serumosmolaritet. Ethvert tegn på anafylaktisk reaksjon bør umiddelbart føre til at infusjonen avbrytes. Lipidinnholdet i preparatene kan påvirke visse laboratorieprøver (f.eks. bilirubin, laktatdehydrogenase, oksygenmetning og Hb) hvis blodprøven tas før lipidene er eliminert fra blodbanen. Hos de fleste pasienter er lipidene eliminert etter et lipidfritt intervall på 5-6 timer. I.v. infusjon av aminosyrer kan føre til økt urinutskillelse av sporelementer, særlig kobber og sink. Det bør tas hensyn til dette ved dosering av sporelementer, særlig ved langvarig i.v. ernæring. Det må tas hensyn til sinkmengden i SmofKabiven, SmofKabiven extra Nitrogen og SmofKabiven Perifer. Hos underernærte pasienter kan oppstart av parenteral ernæring utløse raske væskeskift. Dette kan medføre lungeødem, kongestiv hjertesvikt og nedsatt serumkonsentrasjon av kalium, fosfor, magnesium og vannløselige vitaminer. Forandringene kan inntre i løpet av 24-48 timer. Forsiktig og langsom oppstart anbefales derfor til denne pasientgruppen, i tillegg til grundig overvåkning og justering av tilført væske, elektrolytter, mineraler og vitaminer. Pga. risiko for pseudoagglutinering bør preparatene ikke gis samtidig med blod i samme infusjonssett. Ved hyperglykemi kan tilførsel av eksogent insulin være nødvendig. Pga. aminosyresammensetningen er preparatene ikke egnet til bruk hos nyfødte eller barn <2 år. Det finnes ingen klinisk erfaring med bruk av preparatene til barn 2-16/18 år. SmofKabiven, SmofKabiven Extra Nitrogen og SmofKabiven Perifer: Bør gis med forsiktighet til pasienter med tendens til elektrolyttretensjon. Forstyrrelser i elektrolytt- eller væskebalansen (f.eks. unormalt høyt eller lavt elektrolyttnivå) bør korrigeres før infusjonsstart. Hos pasienter med nyresvikt bør fosfat- og kaliumtilførsel kontrolleres nøye for å unngå hyperfosfatemi og hyperkalemi. SmofKabiven Elektrolytfri: Preparatet inneholder lite elektrolytter og er beregnet til pasienter med spesielle og/eller begrensede elektrolyttbehov. Natrium, kalium, kalsium, magnesium og tillegg av fosfat bør tilsettes basert på pasientens kliniske tilstand og regelmessige målinger av serumnivåer. Ved nyresvikt bør fosfatinntaket følges nøye for å unngå hyperfosfatemi.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Heparin i kliniske doser gir en forbigående frigjøring av lipoproteinlipase til sirkulasjonen. Dette kan initialt resultere i økt lipolyse i plasma, etterfulgt av en forbigående reduksjon i eliminasjonen av triglyserider.

Graviditet, amming og fertilitet

Ingen kliniske data tilgjengelig. Parenteral ernæring kan bli nødvendig under graviditet og amming. Bør bare gis til gravide og ammende etter grundig overveielse.

 

Bivirkninger

Skulle følgende bivirkninger oppstå, bør infusjonen stoppes eller, om nødvendig, fortsettes med redusert dose.

OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
Mindre vanligeAppetittløshet, kvalme, oppkast
Generelle
VanligeSvakt økt kroppstemperatur
Mindre vanligeFrysninger, hodepine, svimmelhet
SjeldneCyanose, overfølsomhetsreaksjoner (f.eks. anafylaktiske eller anafylaktoide reaksjoner, utslett, urticaria, flushing, hodepine), pallor, smerter i nakke, rygg, bena, bryst og korsrygg, varme- eller kuldefølelse
Hjerte
SjeldneTakykardi
Kar
VanligeTromboflebitt1
SjeldneHypertensjon, hypotensjon
Lever/galle
Mindre vanligeØkte leverenzymer
Luftveier
SjeldneDyspné

1Gjelder kun SmofKabiven Perifer

Redusert evne til å eliminere triglyserider kan føre til fat overload-syndrom. Syndromet kan forekomme ved alvorlig hypertriglyseridemi, selv ved anbefalt infusjonshastighet, og ved plutselig endring av pasientens kliniske tilstand, som redusert nyrefunksjon eller infeksjon. Syndromet kjennetegnes ved hyperlipidemi, feber, lipidinfiltrasjon, hepatomegali med eller uten gulsott, splenomegali, anemi, leukopeni, trombocytopeni, koagulopati, hemolyse og retikulocytose, unormale leverfunksjonstester og koma. Symptomene er vanligvis reversible hvis infusjonen avbrytes.
Aminosyreinfusjon kan også gi økt kroppstemperatur. Ved nedsatt nyrefunksjon kan økt nivå av nitrogenholdige metabolitter (f.eks. kreatinin og karbamid) forekomme.
Hvis pasientens kapasitet for glukoseclearance overskrides, vil det inntre hyperglykemi.

Skulle følgende bivirkninger oppstå, bør infusjonen stoppes eller, om nødvendig, fortsettes med redusert dose.

FrekvensBivirkning
Vanlige
GenerelleSvakt økt kroppstemperatur
KarTromboflebitt1
Mindre vanlige
GastrointestinaleAppetittløshet, kvalme, oppkast
GenerelleFrysninger, hodepine, svimmelhet
Lever/galleØkte leverenzymer
Sjeldne
GenerelleCyanose, overfølsomhetsreaksjoner (f.eks. anafylaktiske eller anafylaktoide reaksjoner, utslett, urticaria, flushing, hodepine), pallor, smerter i nakke, rygg, bena, bryst og korsrygg, varme- eller kuldefølelse
HjerteTakykardi
KarHypertensjon, hypotensjon
LuftveierDyspné

1Gjelder kun SmofKabiven Perifer

Redusert evne til å eliminere triglyserider kan føre til fat overload-syndrom. Syndromet kan forekomme ved alvorlig hypertriglyseridemi, selv ved anbefalt infusjonshastighet, og ved plutselig endring av pasientens kliniske tilstand, som redusert nyrefunksjon eller infeksjon. Syndromet kjennetegnes ved hyperlipidemi, feber, lipidinfiltrasjon, hepatomegali med eller uten gulsott, splenomegali, anemi, leukopeni, trombocytopeni, koagulopati, hemolyse og retikulocytose, unormale leverfunksjonstester og koma. Symptomene er vanligvis reversible hvis infusjonen avbrytes.
Aminosyreinfusjon kan også gi økt kroppstemperatur. Ved nedsatt nyrefunksjon kan økt nivå av nitrogenholdige metabolitter (f.eks. kreatinin og karbamid) forekomme.
Hvis pasientens kapasitet for glukoseclearance overskrides, vil det inntre hyperglykemi.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Fat overload-syndrom. Kvalme, oppkast, skjelving og svetting er sett ved overskridelse av anbefalt infusjonshastighet for aminosyrer. Overdosering kan føre til overhydrering, elektrolyttforstyrrelser, hyperglykemi og hyperosmolalitet.
Behandling: Infusjonshastigheten reduseres eller infusjonen avbrytes. Akutte tiltak er av generell støttende karakter, med spesiell oppmerksomhet på det respiratoriske og kardiovaskulære system. Grundig biokjemisk overvåkning er nødvendig, og spesifikke abnormaliteter behandles etter vanlige retningslinjer. I sjeldne og alvorlige situasjoner kan det være nødvendig med hemodialyse, hemofiltrasjon eller hemodiafiltrasjon. Hyperglykemi behandles etter den kliniske situasjonen ved bruk av insulin og/eller ved justering av infusjonstakten.

Egenskaper

Klassifisering: Oppløsninger med aminosyrer, lipider, karbohydrater og elektrolytter for parenteral ernæring.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 25°C, i overposen. Skal ikke fryses. Holdbarhet etter blanding av trekammerposen/holdbarhet etter blanding med tilsetninger: Fra et mikrobiologisk synspunkt bør preparatet brukes umiddelbart. Dersom preparatet ikke brukes umiddelbart, er oppbevaringstid og -forhold før bruk brukerens ansvar. Oppbevaringstid bør normalt ikke overstige 24 timer ved 2-8°C.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

SmofKabiven, INFUSJONSVÆSKE, emulsjon:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
6 × 493 ml (trekammerpose, 550 kcal)
540009
-
-
1926,20C
4 × 986 ml (trekammerpose, 1100 kcal)
154618
-
-
1989,10C
4 × 1477 ml (trekammerpose, 1600 kcal)
154629
-
-
2296,30C
4 × 1970 ml (trekammerpose, 2200 kcal)
154640
-
-
2559,60C
3 × 2463 ml (trekammerpose, 2700 kcal)
154651
-
-
2242,10C

SmofKabiven Elektrolytfri, INFUSJONSVÆSKE, emulsjon:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
4 × 986 ml (trekammerpose, 1100 kcal)
154662
-
-
1618,60C
4 × 1477 ml (trekammerpose, 1600 kcal)
154673
-
-
1954,00C

SmofKabiven extra Nitrogen, INFUSJONSVÆSKE, emulsjon:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
4 × 1012 ml (trekammerpose, 900 kcal)
511988
-
-
3347,10C
4 × 1518 ml (trekammerpose, 1350 kcal)
168222
-
-
3845,20C
4 × 2025 ml (trekammerpose, 1800 kcal)
472590
-
-
4885,50C

SmofKabiven Perifer, INFUSJONSVÆSKE, emulsjon:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
4 × 1206 ml (trekammerpose, 800 kcal)
154706
-
-
1660,10C
4 × 1448 ml (trekammerpose, 1000 kcal)
076203
-
-
2153,70C
4 × 1904 ml (trekammerpose, 1300 kcal)
154717
-
-
2153,70C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 17.06.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

SmofKabiven, SmofKabiven Elektrolytfri: 09.05.2019

SmofKabiven extra Nitrogen: 29.09.2017

SmofKabiven Perifer: 06.11.2018