SmofKabiven

2care4
Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale) | Komplett Felleskatalogtekst

INFUSJONSVÆSKE, emulsjon: Hver trekammerpose inneh.: Aminosyrer, glukose, fettemulsjon og elektrolytter. Se for øvrig pakningsvedlegget i pakningen.


 

Pakninger, priser og refusjon

SmofKabiven, INFUSJONSVÆSKE, emulsjon:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
4 × 986 ml (trekammerpose, 1100 kcal)
572502
- 1 989,10 C
4 × 1477 ml ( trekammerpose, 1600 kcal)
116453
- 2 296,30 C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


Komplett Felleskatalogtekst

For utfyllende informasjon, se Felleskatalogtekst for

SmofKabiven «Fresenius Kabi»


Sist endret: 13.08.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)