Simvastatin Sandoz

Sandoz


Serumkolesterolsenkende middel.

C10A A01 (Simvastatin)TABLETTER, filmdrasjerte 10 mg, 20 mg og 40 mg: Hver tablett inneh.: Simvastatin 10 mg, resp. 20 mg og 40 mg, laktose, butylhydroksyanisol (E 320), hjelpestoffer. Fargestoff: Alle styrker: Titandioksid (E 171). 10 mg og 20 mg: Gult og rødt jernoksid (E 172). 40 mg: Rødt jernoksid (E 172).


Indikasjoner

Hyperkolesterolemi: Behandling av primær hyperkolesterolemi eller kombinert hyperlipidemi, som tillegg til diett, når det ikke oppnås tilstrekkelig effekt ved kosthold og annen ikke-farmakologisk behandling (f.eks. trening, vektreduksjon). Behandling av homozygot familiær hyperkolesterolemi (HoFH) som tillegg til diett og annen lipidsenkende behandling (f.eks. LDL-aferese) eller hvis slik behandling er uegnet. Kardiovaskulær profylakse: Reduksjon av kardiovaskulær mortalitet og morbiditet hos pasienter med manifest aterosklerotisk kardiovaskulær sykdom eller diabetes mellitus, med enten normalt eller forhøyet kolesterolnivå, som tillegg til korreksjon av andre risikofaktorer og annen kardioprotektiv behandling.

Dosering

Se SPC.
Administrering: Svelges med tilstrekkelig væske (et glass vann) om kvelden. Kan tas med eller uten mat, men samtidig inntak av grapefrukt/grapefruktjuice skal unngås. Kan deles i 2 like store doser (delestrek).

Komplett Felleskatalogtekst

For utfyllende informasjon, se Felleskatalogtekst for

Zocor «MSD»


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Simvastatin Sandoz, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
10 mg 30 stk. (blister)
096360
Blå resept
Byttegruppe
122,70 (trinnpris 66,80) C
90 stk. (boks)
129261
Blå resept
Byttegruppe
295,60 (trinnpris 62,30) C
100 stk. (boks)
571517
Blå resept
Byttegruppe
324,40 (trinnpris 65,20) C
20 mg 30 stk. (blister)
029939
Blå resept
Byttegruppe
140,40 (trinnpris 81,70) C
90 stk. (blister)
450002
Blå resept
Byttegruppe
348,60 (trinnpris 76,20) C
40 mg 30 stk. (blister)
418560
Blå resept
Byttegruppe
204,10 (trinnpris 95,10) C
90 stk. (blister)
541324
Blå resept
Byttegruppe
539,90 (trinnpris 89,60) C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 07.07.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

10.07.2020