Rosuvastatin Sandoz

Sandoz


HMG-CoA-reduktasehemmer.

C10A A07 (Rosuvastatin)TABLETTER, filmdrasjerte 5 mg, 10 mg, 20 mg og 40 mg: Hver tablett inneh.: Rosuvastatinkalsium tilsv. rosuvastatin 5 mg, resp. 10 mg, 20 mg og 40 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171), gult og rødt jernoksid (E 172).


Indikasjoner

Voksne, ungdom og barn >6 år med primær hyperkolesterolemi (type IIa, inkl. heterozygot familiær hyperkolesterolemi) eller kombinert dyslipidemi (type IIb) som tillegg til diett når effekten av diett og annen ikke-medikamentell behandling (f.eks. trening, vektreduksjon) ikke er tilstrekkelig. Homozygot familiær hyperkolesterolemi, som et tillegg til diett og annen lipidsenkende behandling (f.eks. LDL-aferese) eller hvis slik behandling ikke er aktuell. Profylakse mot alvorlige kardiovaskulære hendelser hos pasienter som antas å ha høy risiko for en første kardiovaskulær hendelse, som supplement til korreksjon av andre risikofaktorer.

Dosering

Se SPC.
Administrering: Kan tas når som helst på dagen. Tas med eller uten mat. Svelges hele med et glass vann.

Komplett Felleskatalogtekst

For utfyllende informasjon, se Felleskatalogtekst for

Crestor «AstraZeneca»


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Rosuvastatin Sandoz, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
5 mg 30 stk. (boks)
558351
Blå resept
Byttegruppe
117,90 (trinnpris 99,80) C
10 mg 30 stk. (boks)
484180
Blå resept
Byttegruppe
117,90 (trinnpris 108,90) C
100 stk. (boks)
464286
Blå resept
Byttegruppe
308,40 (trinnpris 278,50) C
20 mg 30 stk. (boks)
537112
Blå resept
Byttegruppe
132,80 (trinnpris 132,80) C
100 stk. (boks)
100208
Blå resept
Byttegruppe
358,00 (trinnpris 358,00) C
40 mg 100 stk. (boks)
062157
Blå resept
Byttegruppe
679,70 (trinnpris 553,20) C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 13.11.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

24.12.2020