KREM 1%: 1 g inneh.: Metronidazol 10 mg (1%), melkesyre, natriumlaurylsulfat 8 mg, cetylalkohol, cetosterylalkohol (type A), emulgerende, renset vann.


Indikasjoner

Rosacea.

Dosering

Voksne, inkl. eldre
Påsmøres affisert hud 2 ganger daglig, morgen og kveld. Vanlig behandlingsvarighet er 3-4 måneder, anbefalt varighet skal ikke overskrides. Ved påvist tydelig effekt kan det vurderes å forlenge behandlingen i ytterligere 3-4 måneder, avhengig av alvorlighetsgrad. Seponeres ved manglende klinisk bedring.
Spesielle pasientgrupper
  • Barn: Anbefales ikke.
Administrering Appliseres i et tynt lag. Vask med mild såpe før påføring. Kosmetikk som ikke tilstopper porer eller virker sammentrekkende på huden kan brukes etter påføring.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Kontakt med øyne og slimhinner bør unngås. Ved irritasjon bør kremen appliseres sjeldnere eller midlertidig seponeres, og medisinsk veiledning søkes ved behov. Eksponering for UV-lys bør unngås. Bør brukes med forsiktighet ved symptomer på eller tidligere bloddyskrasi. Unødvendig og langvarig bruk bør unngås. Hjelpestoffer: Inneholder cetostearylalkohol inkl. cetylalkohol, som kan gi lokale hudreaksjoner (f.eks. kontakteksem). Inneholder natriumlaurylsulfat som kan gi lokale hudreaksjoner (f.eks. stikkende eller brennende følelse), eller øke hudreaksjoner av andre preparater påført på samme område. Hudtykkelsen kan være en viktig faktor for følsomhet. Følsomheten varierer med formulering (og med effekter av andre hjelpestoffer), konsentrasjon av natriumlaurylsulfat, varighet av hudkontakt, pasientpopulasjon (barn, hydrering, hudfarge og sykdom). Pasienter med svekket hudbarriere som ved atopisk eksem, er mer følsomme for de irriterende egenskapene til natriumlaurylsulfat.

Interaksjoner

Interaksjon med systemiske legemidler er usannsynlig, men disulfiramlignende reaksjoner er rapportert hos et fåtall pasienter ved bruk sammen med alkohol.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetData mangler. Peroral metronidazol går over i placenta. Karsinogenisitet er vist etter peroral administrering hos gnagere. Bør kun brukes under graviditet dersom absolutt nødvendig.
AmmingGår over i morsmelk. Det bør vurderes om amming skal avsluttes eller behandling seponeres ut fra hvor viktig behandlingen er for moren.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning


Egenskaper og miljø

KlassifiseringKjemoterapeutikum.
VirkningsmekanismeUkjent. Antiprotozo- og antibakteriell effekt, men påvirkning på hudfloraen er ikke påvist.
AbsorpsjonPerkutan absorpsjon av spormengder er påvist i enkelte tilfeller, men risiko for systemisk effekt er liten.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 25°C. Skal ikke oppbevares i kjøleskap.

Pakninger uten resept

25 g krem er unntatt fra reseptplikt.

 

Pakninger, priser og refusjon

Rosazol, KREM:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
1% 25 g
402664
- 121,10 C
25 g (reseptfri pakning)
572853
- * F

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Rosazol KREM 1%

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

25.06.2018


Sist endret: 22.12.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)