Rosazol

Actavis

Kjemoterapeutikum.

ATC-nr.: D06B X01

 

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 P01A B01
Metronidazol
 
PNEC: 12,5 μg/liter
Salgsvekt: 987,235543 kg
Miljørisiko: Bruk av metronidazol gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Metronidazol har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Metronidazol er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 02.10.2018) er utarbeidet av Sanofi AB.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

KREM 1%: 1 g inneh.: Metronidazol 10 mg, melkesyre, natriumlaurylsulfat, cetanol, cetylan, renset vann.


Indikasjoner

Rosacea.

Dosering

Voksne, inkl. eldre: Påsmøres affisert hud 2 ganger daglig, morgen og kveld. Vanlig behandlingsvarighet er 3-4 måneder, anbefalt varighet skal ikke overskrides. Ved påvist tydelig effekt kan det vurderes å forlenge behandlingen i ytterligere 3-4 måneder, avhengig av alvorlighetsgrad. Seponeres ved manglende klinisk bedring.
Spesielle pasientgrupper: Barn: Anbefales ikke.
Administrering: Appliseres i et tynt lag. Vask med mild såpe før påføring. Kosmetikk som ikke tilstopper porer eller virker sammentrekkende på huden kan brukes etter påføring.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Kontakt med øyne og slimhinner bør unngås. Ved irritasjon bør kremen appliseres sjeldnere eller midlertidig seponeres, og medisinsk veiledning søkes ved behov. Eksponering for UV-lys bør unngås. Bør brukes med forsiktighet ved symptomer på eller tidligere bloddyskrasi. Unødvendig og langvarig bruk bør unngås.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se D06B X01
Interaksjon med systemiske legemidler er usannsynlig, men disulfiramlignende reaksjoner er rapportert hos et fåtall pasienter ved bruk sammen med alkohol.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Data mangler. Peroral metronidazol går over i placenta. Karsinogenisitet er vist etter peroral administrering hos gnagere. Bør kun brukes under graviditet dersom absolutt nødvendig.
Amming: Går over i morsmelk. Det bør vurderes om amming skal avsluttes eller behandling seponeres ut fra hvor viktig behandlingen er for moren.
Metronidazol

Bivirkninger

Vanlige (≥1/100 til <1/10): Hud: Tørr hud, erytem, pruritus, hudplager (brennende smerter/stikking), hudirritasjon, forverring av rosacea. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointesinale: Kvalme. Nevrologiske: Hypoestesi, parestesi, dysgeusi. Ukjent frekvens: Hud: Kontaktdermatitt.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Se Giftinformasjonens anbefalinger: G01A F01

Egenskaper

Klassifisering: Kjemoterapeutikum.
Virkningsmekanisme: Ukjent. Antiprotozo- og antibakteriell effekt, men påvirkning på hudfloraen er ikke påvist.
Absorpsjon: Perkutan absorpsjon av spormengder er påvist i enkelte tilfeller, men risiko for systemisk effekt er liten.

Pakninger uten resept

25 g krem er unntatt fra reseptplikt.

Sist endret: 14.11.2014
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

25.06.2018


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Rosazol, KREM:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
1%25 g
402664
SPC_ICON-
-
121,10C
25 g (reseptfri pakning)
572853
SPC_ICON-
-
*F

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

bloddyskrasi: En ubalanse i blodets sammensetning som kan skyldes f.eks. en bakteriell infeksjon.

erytem (rødhet i huden, hudrødme): Diffus rødhet i huden.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

rosacea: Kronisk hudsykdom som vanligvis viser seg ved at de små blodkarene i ansiktet utvider seg svært lett, og det kommer en vedvarende rødme i huden særlig lokalisert i midten av ansiktet. Det finnes fire ulike subgrupper av rosacea avhengig av type hudforandring. I alvorlige tilfeller kan betennelsesreaksjonen føre til røde og gule knopper i huden. Årsaken til sykdommen er ukjent.