Rhinox

Takeda


Slimhinneavsvellende middel.

R01A A05 (Oksymetazolin)NESEDRÅPER 0,1 mg/ml, 0,25 mg/ml og 0,5 mg/ml: 1 ml inneh.: Oksymetazolinhydroklorid 0,1 mg, resp. 0,25 mg og 0,5 mg, natriumklorid, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, dinatriumfosfatdihydrat, natriumedetat, metylhydroksypropylcellulose, renset vann.


NESESPRAY 0,25 mg/ml og 0,5 mg/ml: 1 ml inneh.: Oksymetazolinhydroklorid 0,25 mg, resp. 0,5 mg, natriumklorid, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, dinatriumfosfatdihydrat, natriumedetat, renset vann.


Indikasjoner

Nasal obstruksjon ved akutt rhinitt og sinusitt. Støttebehandling ved otitis media og allergisk rhinitt. Nyfødte og spedbarn med sugevansker som følge av nasal obstruksjon (nesedråper).
Reseptfri bruk: Nesedråper 0,1 mg/ml: Korttidsbehandling av tett nese ved forkjølelse. Nesedråper 0,25 mg/ml, nesedråper 0,5 mg/ml og nesespray: Korttidsbehandling av tett nese ved forkjølelse og akutt bihulebetennelse hos voksne og barn >2 år.

Dosering

Nesedråper/nesespray 0,5 mg/ml: Voksne og barn >10 år: Bør ikke brukes i >10 dager sammenhengende. Nesedråper: 1/2 endosebeholder (ca. 3-5 dråper = ca. 60 µg) i hvert nesebor 2-3 ganger i døgnet. Nesespray: 1 spray (70 μg) i hvert nesebor 2-3 ganger i døgnet.
Nesedråper/nesespray 0,25 mg/ml: Barn 2-10 år: Bør ikke brukes i >5 dager sammenhengende eller til barn <2 år. Nesedråper/nesespray: 1/2 endosebeholder (ca. 4 dråper = ca. 30 µg) eller 1 spray (35 μg) i hvert nesebor ikke >3 ganger i døgnet med minst 8 timer mellom hver dose.
Nesedråper 0,1 mg/ml: Bør bare brukes til behandling av barn <2 år etter råd fra lege, apotek eller helsesøster. Saltvannsoppløsning bør være prøvd før behandling startes. Bør ikke brukes i >5 dager sammenhengende. Barn 1/2-2 år: 1/2 endosebeholder (ca. 4 dråper = ca. 12 µg) i hvert nesebor ikke >3 ganger i døgnet med minst 8 timer mellom hver dose. Spedbarn 4 uker-1/2 år: 2 dråper (ca. 6 µg) i hvert nesebor 15 minutter før måltid ikke >4 ganger i døgnet. Nyfødte inntil 4 uker: 1 dråpe (ca. 3 μg) i hvert nesebor 15 minutter før måltid ikke >4 ganger i døgnet.
Administrering: Til bruk i nesen.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Rhinitis sicca. Rhinox 0,25 mg/ml og 0,5 mg/ml: Behandling av barn <2 år.

Forsiktighetsregler

Bør ikke brukes >5 dager sammenhengende til barn <10 år eller >10 dager sammenhengende til voksne og barn >10 år, for å unngå medikamentell rhinitt. Anbefalt dose skal ikke overskrides. Ved uriktig bruk og høy dosering kan absorpsjon av oksymetazolin gi systemisk effekt, særlig hos barn. Nytte kontra risiko må vurderes ved glaukom, alvorlige hjerte- og karsykdommer, feokromocytom, metabolske sykdommer (f.eks. hypertyreose, diabetes).

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Oksymetazolin kan forsterke effekten av MAO-hemmere og indusere alvorlig forhøyet blodtrykk. Preparatet bør brukes med forsiktighet hos pasienter som tar, eller har tatt MAO-hemmere i løpet av de siste 2 ukene, eller som behandles med andre legemidler som øker blodtrykket.

Graviditet, amming og fertilitet

Kan brukes under graviditet og amming i terapeutiske doser.

 

Bivirkninger

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Risiko for effekt på hjerte, kretsløp og sentralnervesystemet.
Symptomer: Adrenerge effekter som blodtrykksstigning, palpitasjoner, takykardi og nervøsitet. Symptomer kommer ofte innen 1 time. Uro, svimmelhet, skjelvinger, ulike grader av CNS-depresjon ned til koma, men også CNS-eksitasjon forekommer. Ev. kramper og hypotensjon, men kan også gi takykardi og hypertensjon. Uregelmessig respirasjon. Mild hypotermi. Perifer vasokonstriksjon, kalde ekstremiteter. I sjeldne tilfeller av overdose, nesten utelukkende hos barn, har symptomene vært hurtig eller ujevn puls, forhøyet blodtrykk og noen ganger uklar bevissthet.
Behandling: Symptomatisk behandling vurderes ved overdose. Kull hvis indisert. Brekkmiddel er kontraindisert. Diazepam ved kramper.

Egenskaper

Klassifisering: Lokaltvirkende sympatomimetikum med slimhinneavsvellende effekt.
Virkningsmekanisme: Karkontraksjon som følge av alfaadrenerg stimulering. Virkningen kommer raskt og varer 6-12 timer.

Pakninger uten resept

Nesedråper endosebeholdere inntil 20 stk. og nesespray med dosepumpe inntil 10 ml er unntatt fra reseptplikt.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Rhinox, NESEDRÅPER:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
0,1 mg/ml 20 × 0,3 ml (endosebeholdere)
542068
-
-
* F
0,25 mg/ml 20 × 0,3 ml (endosebeholdere)
542050
-
-
* F
0,5 mg/ml 20 × 0,3 ml (endosebeholdere)
542043
-
-
* F

Rhinox, NESESPRAY:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
0,25 mg/ml 10 ml (flaske m/dosepumpe)
571174
-
-
* F
0,5 mg/ml 10 ml (flaske m/dosepumpe)
571299
-
-
* F

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 21.11.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

01.08.2018