Rhinox

Takeda

Slimhinneavsvellende middel.

ATC-nr.: R01A A05

 

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkNESEDRÅPER 0,1 mg/ml, 0,25 mg/ml og 0,5 mg/ml: 1 ml inneh.: Oksymetazolinhydroklorid 0,1 mg, resp. 0,25 mg og 0,5 mg, natriumklorid, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, dinatriumfosfatdihydrat, natriumedetat, metylhydroksypropylcellulose, renset vann.


NESESPRAY 0,25 mg/ml og 0,5 mg/ml: 1 ml inneh.: Oksymetazolinhydroklorid 0,25 mg, resp. 0,5 mg, natriumklorid, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, dinatriumfosfatdihydrat, natriumedetat, renset vann.


Indikasjoner

Nasal obstruksjon ved akutt rhinitt og sinusitt. Støttebehandling ved otitis media og allergisk rhinitt. Nyfødte og spedbarn med sugevansker som følge av nasal obstruksjon (nesedråper).
Reseptfri bruk: Nesedråper 0,1 mg/ml: Korttidsbehandling av tett nese ved forkjølelse. Nesedråper 0,25 mg/ml, nesedråper 0,5 mg/ml og nesespray: Korttidsbehandling av tett nese ved forkjølelse og akutt bihulebetennelse hos voksne og barn >2 år.

Dosering

Nesedråper/nesespray 0,5 mg/ml: Voksne og barn >10 år: Bør ikke brukes i >10 dager sammenhengende. Nesedråper: 1/2 endosebeholder (ca. 3-5 dråper = ca. 60 µg) i hvert nesebor 2-3 ganger i døgnet. Nesespray: 1 spray (70 μg) i hvert nesebor 2-3 ganger i døgnet.
Nesedråper/nesespray 0,25 mg/ml: Barn 2-10 år: Bør ikke brukes i >5 dager sammenhengende eller til barn <2 år. Nesedråper/nesespray: 1/2 endosebeholder (ca. 4 dråper = ca. 30 µg) eller 1 spray (35 μg) i hvert nesebor ikke >3 ganger i døgnet med minst 8 timer mellom hver dose.
Nesedråper 0,1 mg/ml: Bør bare brukes til behandling av barn <2 år etter råd fra lege, apotek eller helsesøster. Saltvannsoppløsning bør være prøvd før behandling startes. Bør ikke brukes i >5 dager sammenhengende. Barn 1/2-2 år: 1/2 endosebeholder (ca. 4 dråper = ca. 12 µg) i hvert nesebor ikke >3 ganger i døgnet med minst 8 timer mellom hver dose. Spedbarn 4 uker-1/2 år: 2 dråper (ca. 6 µg) i hvert nesebor 15 minutter før måltid ikke >4 ganger i døgnet. Nyfødte inntil 4 uker: 1 dråpe (ca. 3 μg) i hvert nesebor 15 minutter før måltid ikke >4 ganger i døgnet.
Administrering: Til bruk i nesen.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Rhinitis sicca. Rhinox 0,25 mg/ml og 0,5 mg/ml: Behandling av barn <2 år.

Forsiktighetsregler

Bør ikke brukes >5 dager sammenhengende til barn <10 år eller >10 dager sammenhengende til voksne og barn >10 år, for å unngå medikamentell rhinitt. Anbefalt dose skal ikke overskrides. Ved uriktig bruk og høy dosering kan absorpsjon av oksymetazolin gi systemisk effekt, særlig hos barn. Nytte kontra risiko må vurderes ved glaukom, alvorlige hjerte- og karsykdommer, feokromocytom, metabolske sykdommer (f.eks. hypertyreose, diabetes).

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se R01A A05
Oksymetazolin kan forsterke effekten av MAO-hemmere og indusere alvorlig forhøyet blodtrykk. Preparatet bør brukes med forsiktighet hos pasienter som tar, eller har tatt MAO-hemmere i løpet av de siste 2 ukene, eller som behandles med andre legemidler som øker blodtrykket.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Kan brukes under graviditet og amming i terapeutiske doser.
Oksymetazolin

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller
Lokal irritasjon kan forekomme (svie/brennende følelse). bruk gjennom lengre tid kan gi slimhinneirritasjon med medikamentell rhinitt, slimhinneødem og hypersekresjon.
OrganklasseBivirkning
Luftveier
Mindre vanligeNysing, tørrhet i munn og hals
Nevrologiske
SjeldneInsomni hos barn, irritabilitet, rastløshet
Lokal irritasjon kan forekomme (svie/brennende følelse). bruk gjennom lengre tid kan gi slimhinneirritasjon med medikamentell rhinitt, slimhinneødem og hypersekresjon.
FrekvensBivirkning
Mindre vanlige
LuftveierNysing, tørrhet i munn og hals
Sjeldne
NevrologiskeInsomni hos barn, irritabilitet, rastløshet

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Risiko for effekt på hjerte, kretsløp og sentralnervesystemet.
Symptomer: Adrenerge effekter som blodtrykksstigning, palpitasjoner, takykardi og nervøsitet. Symptomer kommer ofte innen 1 time. Uro, svimmelhet, skjelvinger, ulike grader av CNS-depresjon ned til koma, men også CNS-eksitasjon forekommer. Ev. kramper og hypotensjon, men kan også gi takykardi og hypertensjon. Uregelmessig respirasjon. Mild hypotermi. Perifer vasokonstriksjon, kalde ekstremiteter. I sjeldne tilfeller av overdose, nesten utelukkende hos barn, har symptomene vært hurtig eller ujevn puls, forhøyet blodtrykk og noen ganger uklar bevissthet.
Behandling: Symptomatisk behandling vurderes ved overdose. Kull hvis indisert. Brekkmiddel er kontraindisert. Diazepam ved kramper.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: R01A A05

Egenskaper

Klassifisering: Lokaltvirkende sympatomimetikum med slimhinneavsvellende effekt.
Virkningsmekanisme: Karkontraksjon som følge av alfaadrenerg stimulering. Virkningen kommer raskt og varer 6-12 timer.

Pakninger uten resept

Nesedråper endosebeholdere inntil 20 stk. og nesespray med dosepumpe inntil 10 ml er unntatt fra reseptplikt.

Sist endret: 21.11.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

01.08.2018


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Rhinox, NESEDRÅPER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
0,1 mg/ml20 × 0,3 ml (endosebeholdere)
542068
SPC_ICON-
-
*F
0,25 mg/ml20 × 0,3 ml (endosebeholdere)
542050
SPC_ICON-
-
*F
0,5 mg/ml20 × 0,3 ml (endosebeholdere)
542043
SPC_ICON-
-
*F

Rhinox, NESESPRAY:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
0,25 mg/ml10 ml (flaske m/dosepumpe)
571174
SPC_ICON-
-
*F
0,5 mg/ml10 ml (flaske m/dosepumpe)
571299
SPC_ICON-
-
*F

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

adrenerg: Som virker med eller som adrenalin.

allergisk rhinitt: Betennelse i nesens slimhinne som utløses av allergifremkallende substanser, vanligvis pollen. Symptomer er nesetetthet, rennede nese og nysing.

cns (sentralnervesystemet): Er en av nervesystemets to hoveddeler (den andre hoveddelen er det perifere nervesystemet). CNS består av hjernen og ryggmargen.

feokromocytom: En vanligvis godartet svulst i binyremargen. Svulsten forårsaker overproduksjon av adrenalin og noradrenalin. Dette medfører blant annet økt blodtrykk.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

forkjølelse: Virusinfeksjon i nese og svelg. Vanlige symptomer er hoste, snue, nysing, sår hals, hodepine og ev. lett feber.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

hypertyreose (hypertyreoidisme, tyreotoksikose, høyt stoffskifte): Høyt stoffskifte skyldes en økt mengde av stoffskiftehormonene tyroksin (T4) og/eller trijodtyronin (T3) i blodet. Stoffskiftehormonene dannes i skjoldkjertelen. Symptomer er indre uro, tretthet, svettetendens, skjelvende hender, hjertebank ev. uregelmessig puls, vekttap, diaré, menstruasjonsforstyrrelser, konsentrasjonsproblemer. Enkelte får øyeproblemer (fremstående øyne, økt tåreflod, hovne øyelokk, dobbeltsyn eller nedsatt syn). Struma forekommer særlig hos eldre.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

insomni (søvnløshet): Problemer med å sovne, urolig nattesøvn, problemer med å sove lenge nok og/eller dårlig søvnkvalitet.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

mao-hemmere (maoh): (MAOH: monoaminoksidasehemmer) MAO A-hemmere brukes til å behandle depresjon ved å øke nivået av monoaminer i hjernen. MAO B-hemmere brukes i kombinasjon med L-dopa til å behandle Parkinsons sykdom.

otitis media (mellomørebetennelse, inflammasjon i mellomøret): Infeksjon i mellomørets slimhinner. Øreverk.

rhinitt: Betennelse i nesens slimhinne som gir utslag som tett nese, rennende nese, nysing, kløe og hodepine.

sinusitt (bihulebetennelse): Infeksjon i hulrommene i ansiktsskjelettet rundt nesen. Betennelsen skyldes bakterier eller virus. Bihulebetennelse varer oftest 1-2 uker, og man blir normalt helt frisk igjen.

sympatomimetikum: Legemiddel som virker på kroppens organer på samme måte som det sympatiske nervesystemet. For eksempel utnyttes dette i nesespray til bruk ved forkjølelse hvor virkestoffet trekker sammen blodårene i nesen, noe som fører til nedsatt opphovning og rennende nese.

takykardi: Unormalt rask hjerterytme, definert som puls over 100 slag/minutt.