Recrea Forte 5%

Meda OTC


Hårvekststimulerende middel.

D11A X01 (Minoksidil)Indikasjoner | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

LINIMENT, oppløsning 5%: 1 ml inneh.: Minoksidil 50 mg, etanol (96%), propylenglykol, renset vann.


Indikasjoner

Alopecia androgenetica (arvelig håravfall) hos menn og kvinner. Recrea Forte hindrer håravfall og stimulerer hårvekst hos personer med alopecia androgenetica.

Dosering

Kan brukes av voksne ≥18 år. 1 ml appliseres 2 ganger daglig på hodet. Maks. døgndose 2 ml.
Administrering Hår og hodebunn bør være tørre før påføring. Etter applisering skal hendene vaskes grundig. Se pakningsvedlegg.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Skal kun brukes på frisk og normal hodebunn. Bør ikke brukes ved plutselig eller flekkvis håravfall, eller håravfall som skyldes sykdom eller legemiddelbruk. Systemiske effekter er ikke påvist ved topikal anvendelse med normal dosering, men kan ikke utelukkes ved situasjoner som gir økt absorpsjon, som ved feilbruk eller usedvanlig ømfintlighet. Behandlingen skal avbrytes og lege kontaktes hvis tegn på lavt blodtrykk som besvimelse eller svimmelhet oppstår, ved brystsmerter, økt hjertefrekvens, plutselig uforklarlig vektøkning, hevelse i hender eller føtter, eller vedvarende rødhet eller andre tegn på irritasjon i hodebunnen. Dersom preparatet kommer i kontakt med øynene, skadet hud eller slimhinner, kan det forårsake svie og irritasjon. Bør derfor vaskes av med store mengder vann. Inneholder propylenglykol som kan forårsake hudirritasjon. Sprayen bør ikke innåndes. Enkelte har erfart endringer i hårfarge og/eller hårkonsistens. Opplysninger om preparatets sikkerhet hos pasienter <18 år mangler.

Interaksjoner

Absorpsjon ved topikal bruk av minoksidil begrenses av intakt stratum corneum. Samtidig bruk av legemidler som endrer denne barrieren, som tretinoin og antralin, kan føre til økt absorpsjon.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetOvergang i placenta er ukjent. Skal ikke brukes under graviditet.
AmmingOvergang i morsmelk er ukjent. Det er ikke klarlagt om barn som ammes kan påvirkes. Skal derfor ikke brukes under amming.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

SymptomerPeroralt inntak kan forårsake systemiske effekter pga. den vasodilaterende virkningen av minoksidil. Overdosering vil sannsynligvis føre til kardiovaskulære effekter som væskeretensjon, rask hjerterytme, besvimelse og svimmelhet.
BehandlingHvis systemiske effekter opptrer, skal behandlingen avbrytes straks og pasienten kontakte lege.

Egenskaper og miljø

KlassifiseringHårvekststimulerende middel.
VirkningsmekanismeEksakt mekanisme ukjent. Stimulerer hårveksten sentralt på hodet hos personer med tidlige og mindre uttalte stadier av alopecia androgenetica. Alopecia androgenetica gjenkjennes vanligvis ved skallet bakhode hos menn og tynnere hårvekst i hodebunnen hos kvinner. Håravfallet forventes å opphøre tidligst etter omkring 3 måneders behandling. Gjenvekst av hår vil vanligvis skje etter 2 måneders bruk av oppløsningen. Graden av effekt og hvor raskt denne inntrer er individuell. Det kan ta opptil 8 måneder for kvinner og 12 måneder for menn å oppnå best mulig resultat. Håravfall har vist seg å opphøre hos 4 av 5 pasienter. Større eller mindre grad av ny hårvekst er påvist hos gjennomsnittlig 6 av 10 pasienter. Tilbakegang til den opprinnelige tilstand er sett 3-4 måneder etter avbrutt behandling.
AbsorpsjonMinoksidil absorberes i liten grad fra normal uskadet hud etter lokal applikasjon. I gjennomsnitt når 1,4% (0,3-4,5%) av totaldosen systemsirkulasjonen. Det er ukjent om pågående hudsykdom påvirker absorpsjonen.
MetabolismeEtter seponering elimineres 95% av systemisk absorbert minoksidil i løpet av 4 dager.
UtskillelseHovedsakelig via urinen.

Pakninger uten resept

Pakninger t.o.m. 3 × 60 ml er unntatt fra reseptplikt.

 

Pakninger, priser og refusjon

Recrea Forte 5%, LINIMENT, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
5% 60 ml
024888
- * F

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Recrea Forte 5% LINIMENT, oppløsning 5%

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

05.12.2016


Sist endret: 27.05.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)