Ramipril Actavis

Actavis


ACE-hemmer.

C09A A05 (Ramipril)Indikasjoner | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale) | Komplett Felleskatalogtekst

TABLETTER 1,25 mg, 2,5 mg, 5 mg og 10 mg: Hver tablett inneh.: Ramipril 1,25 mg, resp. 2,5 mg, 5 mg og 10 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: 2,5 mg: Gult jernoksid (E 172). 5 mg: Gult jernoksid (E 172), rødt jernoksid (E 172).


Indikasjoner

Behandling av hypertensjon. Reduksjon av kardiovaskulær mortalitet og morbiditet hos høyrisikopasienter med: Manifest aterotrombotisk kardiovaskulær sykdom (tidligere diagnostisert koronar hjertesykdom eller slag, eller perifer vaskulær sykdom) eller diabetes med tillegg av minst én kardiovaskulær risikofaktor. Behandling av nyresykdom: Begynnende glomerulær diabetisk nefropati definert ved tilstedeværelse av mikroalbuminuri, manifest glomerulær diabetisk nefropati definert ved tilstedeværelse av makroproteinuri hos pasienter med minst én kardiovaskulær risikofaktor, manifest glomerulær ikke-diabetisk nefropati definert ved tilstedeværelse av makroproteinuri >3 g/dag. Behandling av symptomatisk hjertesvikt. Sekundærprofylakse etter akutt hjerteinfarkt: Reduksjon av mortalitet under den akutte fasen av hjerteinfarkt hos pasienter med kliniske symptomer på hjertesvikt med oppstart >48 timer etter akutt hjerteinfarkt.

Dosering

Se SPC.
Administrering Bør tas til samme tid hver dag. Tas med eller uten mat. Svelges med væske. Tabletter 2,5 mg, 5 mg og 10 mg: Kan deles (delestrek).

 

Pakninger, priser og refusjon

Ramipril Actavis, TABLETTER:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
1,25 mg 100 stk. (blister)
024184
Blå resept 111,90 (trinnpris 111,90) C
2,5 mg 100 stk. (blister)
024143
Blå resept 111,90 (trinnpris 111,90) C
5 mg 100 stk. (blister)
024146
Blå resept 123,50 (trinnpris 123,50) C
10 mg 100 stk. (blister)
024168
Blå resept 182,40 (trinnpris 182,40) C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Ramipril Actavis TABLETTER 1,25 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Ramipril Actavis TABLETTER 2,5 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Ramipril Actavis TABLETTER 5 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Ramipril Actavis TABLETTER 10 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

21.03.2022


Komplett Felleskatalogtekst

For utfyllende informasjon, se Felleskatalogtekst for

Triatec «sanofi-aventis»


Sist endret: 21.10.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)