Ramipril

Actavis


ACE-hemmer.

C09A A05 (Ramipril)TABLETTER 1,25 mg, 2,5 mg, 5 mg og 10 mg: Hver tablett inneh.: Ramipril 1,25 mg, resp. 2,5 mg, 5 mg og 10 mg, laktosemonohydrat, hjelpestoffer. Fargestoff: 2,5 mg: Gult jernoksid (E 172). 5 mg: Gult jernoksid (E 172), rødt jernoksid (E 172).


Indikasjoner

Behandling av hypertensjon. Reduksjon av kardiovaskulær mortalitet og morbiditet hos høyrisikopasienter med: Manifest aterotrombotisk kardiovaskulær sykdom (tidligere diagnostisert koronar hjertesykdom eller slag, eller perifer vaskulær sykdom) eller diabetes med tillegg av minst én kardiovaskulær risikofaktor. Behandling av nyresykdom: Begynnende glomerulær diabetisk nefropati definert ved tilstedeværelse av mikroalbuminuri, manifest glomerulær diabetisk nefropati definert ved tilstedeværelse av makroproteinuri hos pasienter med minst én kardiovaskulær risikofaktor, manifest glomerulær ikke-diabetisk nefropati definert ved tilstedeværelse av makroproteinuri >3 g/dag. Behandling av symptomatisk hjertesvikt. Sekundærprofylakse etter akutt hjerteinfarkt: Reduksjon av mortalitet under den akutte fasen av hjerteinfarkt hos pasienter med kliniske symptomer på hjertesvikt med oppstart >48 timer etter akutt hjerteinfarkt.

Dosering

Se SPC.
Administrering: Bør tas til samme tid hver dag. Tas med eller uten mat. Svelges med væske. Tabletter 2,5 mg, 5 mg og 10 mg: Kan deles (delestrek).

Komplett Felleskatalogtekst

For utfyllende informasjon, se Felleskatalogtekst for

Triatec «sanofi-aventis»


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Ramipril, TABLETTER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
1,25 mg100 stk. (blister)
024184
Blå resept
Byttegruppe
111,90 (trinnpris 111,90)C
2,5 mg30 stk. (blister)
024113
Blå resept
Byttegruppe
62,00 (trinnpris 62,00)C
100 stk. (blister)
024143
Blå resept
Byttegruppe
111,90 (trinnpris 111,90)C
5 mg30 stk. (blister)
024154
Blå resept
Byttegruppe
72,40 (trinnpris 72,40)C
100 stk. (blister)
024146
Blå resept
Byttegruppe
123,50 (trinnpris 123,50)C
10 mg100 stk. (blister)
024168
Blå resept
Byttegruppe
182,40 (trinnpris 182,40)C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 14.07.2016
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

26.06.2019