Analgetikum. Antipyretikum.

N02B E01 (Paracetamol)BRUSETABLETTER 500 mg: Hver brusetablett inneh.: Paracetamol 500 mg, sorbitol 300 mg, hjelpestoffer. Frisk smak (farris).


MIKSTUR, oppløsning 24 mg/ml: 1 ml inneh.: Paracetamol 24 mg, sorbitol 70%, glyserol, povidon, sakkarinnatrium, kaliumsorbat (E 202), natriummetabisulfitt (E 223), sitronsyremonohydrat, natriumsitrat, naturlige og kunstige smaker, propylenglykol, benzylalkohol, renset vann til 1 ml. Jordbærsmak.


TABLETTER, filmdrasjerte 500 mg: Hver tablett inneh.: Paracetamol 500 mg, hjelpestoffer.


Indikasjoner

Lette til moderate kortvarige smerter som menstruasjonssmerter, tannpine, hodepine, muskel- og leddsmerter, f.eks. ved feber og forkjølelse. Ubehag ved feber. Under legekontroll forebyggende mot komplikasjoner ved høy feber, langvarige hodesmerter og muskel- og leddplager.
Reseptfri bruk Ved kortvarige lette til moderate smerter som menstruasjonssmerter, hodepine, tannpine og muskel- og leddsmerter, f.eks. ved forkjølelse og feber. Ubehag ved feber. Ved høy feber må lege kontaktes.

Dosering

Barn
Til barn anbefales generelt en enkeltdose på ca. 15 mg/kg, vanlig anbefalt døgndose er 45 mg/kg, maks. døgndose er 60-75 mg/kg.

Mikstur:

 

 

 

3-6 kg (0-4 måneder):

 

2 ml

3 ganger i døgnet

6-10 kg (4 måneder-1 år):

 

5 ml

3 ganger i døgnet

10-14 kg (1-3 år):

 

8 ml

3 ganger i døgnet

14-20 kg (3-5 år):

 

10 ml

3 ganger i døgnet

20-25 kg (5-7 år):

 

15 ml

3 ganger i døgnet

Gradert måleskje (1-10 ml) følger vedlagt.

Tabletter og brusetabletter:

15-25 kg (3-7 år):

 

1/2 tablett (1/2 brusetablett)

3 ganger i døgnet

25-40 kg (7-12 år):

 

1 tablett (1 brusetablett)

3 ganger i døgnet

Voksne
Minimum doseringsintervall er 4 timer. Oppgitte doser skal ikke overstiges. Maks. døgndose 3000 mg. Lavest effektiv dose bør benyttes.

Tabletter og brusetabletter:

 

1-2 tabletter (brusetabletter)

3 ganger i døgnet

Administrering Brusetabletter: Skal løses i 1/2 -1 glass vann. Drikkes umiddelbart. Kan deles (delestrek). Tabletter: Kan knuses. Kan deles (delestrek).

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Akutt hepatitt.

Forsiktighetsregler

Ved langtidsbruk (>3 måneder) med inntak annenhver dag eller oftere, kan hodepine utvikles eller forverres. Hodepine utløst av overforbruk av analgetika, bør ikke behandles med doseøkning. I slike tilfeller bør analgetika seponeres. Forsiktighet bør utvises ved lever- og nyresvikt. Regelmessig bruk av analgetika, spesielt i kombinasjon med andre analgetiske legemidler kan føre til vedvarende nyreskader med risiko for nyresvikt (analgetisk nefropati). Inntak av høyere doser enn anbefalt innebærer risiko for svært alvorlig leverskade. Behandling med antidot bør startes så raskt som mulig (se Overdosering/Forgiftning). For å unngå risiko for overdosering bør det kontrolleres at legemidler som ev. inntas samtidig, ikke inneholder paracetamol. Ved tilstander med lavt glutationnivå, kan bruk av paracetamol øke risiko for metabolsk acidose. Ved redusert tilgang på karbohydrat og høyverdig protein er sikkerhetsmarginen for toksiske leverreaksjoner mindre enn ved normal ernæringstilstand. Vedvarende bruk eller maksimale doser, spesielt hos pasienter med svekket ernæringstilstand pga. alkoholmisbruk, anoreksi eller feilernæring, medfører økt risiko for leverpåvirkning. Behandling av febertilstander hos barn bør av samme årsak helst være kortvarig. Samtidig bruk med flukloksacillin: Forsiktighet anbefales pga. økt risiko for metabolsk acidose med høyt aniongap (HAGMA), spesielt ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon, sepsis, underernæring og andre kilder til glutationmangel (f.eks. kronisk alkoholisme), samt ved bruk av maks. daglig dose paracetamol. Nøye overvåkning, inkl. måling av 5-oksoprolin i urin, anbefales. Hjelpestoffer, brusetabletter: Inneholder 412 mg natrium pr. brusetablett, tilsv. 20,6% av WHOs anbefalte maks. daglige inntak for voksne, og er ansett for å være natriumrikt. Dette bør vurderes ved kontrollert natriumdiett. Inneholder 300 mg sorbitol og bør ikke brukes ved fruktoseintoleranse. Tilleggseffekt av samtidig administrerte legemidler som inneholder sorbitol eller fruktose og inntak av sorbitol eller fruktose gjennom dietten skal tas i betraktning. Sorbitol kan påvirke biotilgjengeligheten av andre samtidig administrerte legemidler. Hjelpestoffer, mikstur: Inneholder benzylalkohol som kan gi allergiske reaksjoner. Forsiktighet må utvises ved bruk av større volum, spesielt hos gravide, ammende og ved nedsatt lever- og nyrefunksjon pga. risiko for opphopning og toksisitet (metabolsk acidose). Forsiktighet utvises ved bruk >1 uke hos barn <3 år pga. økt risiko for opphopning. Er forbundet med risiko for alvorlige bivirkninger, inkl. pusteproblemer (gasping syndrom) hos yngre barn. Brukes med forsiktighet hos barn <4 uker. Inneholder propylenglykol og samtidig bruk av substrater for alkoholdehydrogenase kan gi alvorlige bivirkninger hos nyfødte. Inneholder ca. 1,7 mg natrium pr. ml, tilsv. 0,085% av WHOs anbefalte maks. daglige inntak for voksne. Inneholder 132,48 mg sorbitol pr. ml og skal ikke gis ved medfødt fruktoseintoleranse uten at det er strengt nødvendig. Tilleggseffekt av samtidig administrerte legemidler som inneholder sorbitol eller fruktose og inntak av sorbitol eller fruktose gjennom dietten skal tas i betraktning. Sorbitol kan påvirke biotilgjengeligheten av andre samtidig administrerte legemidler. Sorbitol kan forårsake ubehag i mage-tarmkanalen og virke lett avførende. Inneholder natriummetabisulfitt som i sjeldne tilfeller kan gi alvorlig overfølsomhetsreaksjon og bronkospasme.

Interaksjoner

Dosejustering kan være nødvendig ved samtidig bruk av antiepileptika, kloramfenikol og probenecid. Den antikoagulerende effekten av warfarin og andre kumariner kan forsterkes av langvarig daglig bruk av paracetamol, med økt risiko for blødninger. Metoklopramid kan øke absorpsjonshastigheten av paracetamol. Kolestyramin reduserer gastrointestinal absorpsjon av paracetamol. For samtidig bruk med flukloksacillin, se Forsiktighetsregler.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetEn stor mengde data fra gravide indikerer hverken misdannelser eller føtal/neonatal toksisitet. Epidemiologiske studier på nevronal utvikling hos barn utsatt for paracetamol in utero viser ikke entydige resultater. Kan brukes under graviditet hvis klinisk nødvendig, med lavest mulig effektiv dose i kortest mulig tid og lavest mulig frekvens.
AmmingBeregnet dose barnet får i seg er maks. 4,2% av morens vektjusterte enkeltdose av paracetamol. Det er lite sannsynlig at barn som ammes påvirkes.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning


Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeSentral og perifer analgetisk effekt, antipyretisk effekt over varmereguleringssenteret i hypothalamus.
AbsorpsjonRaskt og nær fullstendig etter oralt inntak. Cmax nås etter 1/2-1 time.
Halveringstid2-3 timer.
Terapeutisk serumkonsentrasjon0,033-0,133 mmol/liter (5-20 μg/ml).

Pakninger uten resept

Brusetabletter 20 stk., tabletter 20 stk. og mikstur 60 ml er unntatt fra reseptplikt.

 

Pakninger, priser og refusjon

Pinex, BRUSETABLETTER:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
500 mg 20 stk. (boks)
169052
Blå resept * F

Pinex, MIKSTUR, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
24 mg/ml 60 ml
051946
- * F

Pinex, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
500 mg 20 stk. (blister)
526749
- * F

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Pinex BRUSETABLETTER 500 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Pinex MIKSTUR, oppløsning 24 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Pinex TABLETTER, filmdrasjerte 500 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

01.06.2022


Sist endret: 11.01.2023
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)