Pinex

Actavis

Analgetikum. Antipyretikum.

ATC-nr.: N02B E01

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 N02B E01
Paracetamol
 
PNEC: 46 μg/liter
Salgsvekt: 242 293,8796 kg
Miljørisiko: Bruk av paracetamol gir middels høy risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Paracetamol har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Paracetamol brytes ned langsomt i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 07.02.2019) er utarbeidet av GlaxoSmithKline Consumer Healthcare.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

BRUSETABLETTER 500 mg: Hver brusetablett inneh.: Paracetamol 500 mg, sorbitol 300 mg, hjelpestoffer. Frisk smak (farris).


MIKSTUR, oppløsning 24 mg/ml: 1 ml inneh.: Paracetamol 24 mg, kaliumsorbat (E 202), natriumdisulfitt (E 223), hjelpestoffer, renset vann til 1 ml. Jordbærsmak.


STIKKPILLER 125 mg, 250 mg, 500 mg og 1 g: Hver stikkpille inneh.: Paracetamol 125 mg, resp. 250 mg, 500 mg og 1 g, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).


TABLETTER, filmdrasjerte 500 mg: Hver tablett inneh.: Paracetamol 500 mg, hjelpestoffer.


Indikasjoner

Lette til moderate kortvarige smerter som menstruasjonssmerter, tannpine, hodepine, muskel- og leddsmerter, f.eks. ved feber og forkjølelse. Ubehag ved feber. Under legekontroll forebyggende mot komplikasjoner ved høy feber, langvarige hodesmerter og muskel- og leddplager.
Reseptfri bruk: Ved kortvarige lette til moderate smerter som menstruasjonssmerter, hodepine, tannpine og muskel- og leddsmerter, f.eks. ved forkjølelse og feber. Ubehag ved feber. Ved høy feber må lege kontaktes.

Dosering

Barn: Til barn anbefales generelt en enkeltdose på ca. 15 mg/kg, vanlig anbefalt døgndose er 45 mg/kg, maks. døgndose er 60-75 mg/kg.

Mikstur:

 

 

 

3-6 kg (0-4 måneder):

 

2 ml

3 ganger i døgnet

6-10 kg (4 måneder-1 år):

 

5 ml

3 ganger i døgnet

10-14 kg (1-3 år):

 

8 ml

3 ganger i døgnet

14-20 kg (3-5 år):

 

10 ml

3 ganger i døgnet

20-25 kg (5-7 år):

 

15 ml

3 ganger i døgnet

Gradert måleskje (1-10 ml) følger vedlagt.

 

 

 

 

Stikkpiller 125 mg:

 

 

 

6-12 kg (4 måneder-11/2 år):

 

1 stikkpille

3 ganger i døgnet

Stikkpiller 250 mg:

 

 

 

12-25 kg (11/2-7 år):

 

1 stikkpille

3 ganger i døgnet

Stikkpiller 500 mg:

 

 

 

25-40 kg (7-12 år):

 

1 stikkpille

3 ganger i døgnet

 

 

 

 

Tabletter og brusetabletter:

15-25 kg (3-7 år):

 

1/2 tablett (1/2 brusetablett)

3 ganger i døgnet

25-40 kg (7-12 år):

 

1 tablett (1 brusetablett)

3 ganger i døgnet


Voksne: Minimum doseringsintervall er 4 timer. Oppgitte doser skal ikke overstiges. Maks. døgndose 3000 mg. Lavest effektiv dose bør benyttes.

Stikkpiller 500 mg:

 

1-2 stikkpiller

3 ganger i døgnet

Stikkpiller 1 g:

 

1 stikkpille

3 ganger i døgnet

Tabletter og brusetabletter:

 

1-2 tabletter (brusetabletter)

3 ganger i døgnet

Administrering: Brusetabletter: Skal løses i 1/2 -1 glass vann. Drikkes umiddelbart. Kan deles (delestrek). Tabletter: Kan knuses. Kan deles (delestrek).

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Akutt hepatitt.

Forsiktighetsregler

Ved langtidsbruk (>3 måneder) med inntak annenhver dag eller oftere, kan hodepine utvikles eller forverres. Hodepine utløst av overforbruk av analgetika, bør ikke behandles med doseøkning. I slike tilfeller bør analgetika seponeres. Forsiktighet bør utvises ved lever- og nyresvikt. Regelmessig bruk av analgetika, spesielt i kombinasjon med andre analgetiske legemidler kan føre til vedvarende nyreskader med risiko for nyresvikt (analgetisk nefropati). Inntak av høyere doser enn anbefalt innebærer risiko for svært alvorlig leverskade. Behandling med antidot bør startes så raskt som mulig (se Overdosering/Forgiftning). For å unngå risiko for overdosering bør det kontrolleres at legemidler som ev. inntas samtidig, ikke inneholder paracetamol. Ved tilstander med lavt glutationnivå, kan bruk av paracetamol øke risiko for metabolsk acidose. Ved redusert tilgang på karbohydrat og høyverdig protein er sikkerhetsmarginen for toksiske leverreaksjoner mindre enn ved normal ernæringstilstand. Vedvarende bruk eller maksimale doser, spesielt hos pasienter med svekket ernæringstilstand pga. alkoholmisbruk, anoreksi eller feilernæring, medfører økt risiko for leverpåvirkning. Behandling av febertilstander hos barn bør av samme årsak helst være kortvarig. Hjelpestoffer, brusetabletter: Inneholder 17,9 mmol (412 mg) natrium og er ansett for å være natriumrikt. Dette bør vurderes ved kontrollert natriumdiett. Inneholder 300 mg sorbitol og bør ikke brukes ved fruktoseintoleranse. Hjelpestoffer, mikstur: Inneholder 0,08 mmol (1,7 mg) natrium pr. ml, og dette skal vurderes ved kontrollert natriumdiett og kroppsvekt ≥25 kg (dose på ≥12,5 ml). Inneholder 140 mg sorbitol pr. ml og bør ikke brukes ved fruktoseintoleranse. Inneholder natriummetabisulfitt som i sjeldne tilfeller kan gi alvorlig overfølsomhetsreaksjon og bronkospasme.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se N02B E01
Dosejustering kan være nødvendig ved samtidig bruk av antiepileptika, kloramfenikol og probenecid. Den antikoagulerende effekten av warfarin og andre kumariner kan forsterkes av langvarig daglig bruk av paracetamol, med økt risiko for blødninger. Metoklopramid kan øke absorpsjonshastigheten av paracetamol. Kolestyramin reduserer gastrointestinal absorpsjon av paracetamol.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: En stor mengde data fra gravide indikerer hverken misdannelser eller føtal/neonatal toksisitet. Epidemiologiske studier på nevronal utvikling hos barn utsatt for paracetamol in utero viser ikke entydige resultater. Kan brukes under graviditet hvis klinisk nødvendig, med lavest mulig effektiv dose i kortest mulig tid og lavest mulig frekvens.
Amming: Beregnet dose barnet får i seg er maks. 4,2% av morens vektjusterte enkeltdose av paracetamol. Det er lite sannsynlig at barn som ammes påvirkes.
Paracetamol

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller
OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
Svært sjeldneHemolytisk anemi, leukopeni, trombocytopeni
Generelle
VanligeRødhet i rektalslimhinnen (stikkpiller)
Hud
SjeldneUtslett
Svært sjeldneAlvorlige hudreaksjoner
Immunsystemet
SjeldneAllergisk reaksjon
Svært sjeldneAnafylaktisk reaksjon
Overfølsomhetsreaksjoner i huden som pruritus, angioødem, Stevens-Johnsons syndrom og toksisk epidermal nekrolyse
Lever/galle
Svært sjeldneLeverpåvirkning (ved alkoholmisbruk)
Luftveier
Svært sjeldneBronkospasme hos pasienter som er overfølsomme for acetylsalisylsyre eller andre NSAID
Nyreskade kan ikke utelukkes ved langtidsbehandling.
FrekvensBivirkning
Vanlige
GenerelleRødhet i rektalslimhinnen (stikkpiller)
Sjeldne
HudUtslett
ImmunsystemetAllergisk reaksjon
Svært sjeldne
Blod/lymfeHemolytisk anemi, leukopeni, trombocytopeni
HudAlvorlige hudreaksjoner
ImmunsystemetAnafylaktisk reaksjon
Overfølsomhetsreaksjoner i huden som pruritus, angioødem, Stevens-Johnsons syndrom og toksisk epidermal nekrolyse
Lever/galleLeverpåvirkning (ved alkoholmisbruk)
LuftveierBronkospasme hos pasienter som er overfølsomme for acetylsalisylsyre eller andre NSAID
Nyreskade kan ikke utelukkes ved langtidsbehandling.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Se Giftinformasjonens anbefalinger: N02B E01

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Sentral og perifer analgetisk effekt, antipyretisk effekt over varmereguleringssenteret i hypothalamus.
Absorpsjon: Raskt og nær fullstendig etter oralt inntak. Cmax nås 1/2-1 time etter oralt inntak, 2-21/2 time etter rektal administrering.
Halveringstid: 2-3 timer.
Terapeutisk serumkonsentrasjon: 0,033-0,133 mmol/liter (5-20 μg/ml).

Pakninger uten resept

Brusetabletter 20 stk., tabletter 20 stk., mikstur 60 ml og stikkpiller 10 stk. er unntatt fra reseptplikt.

Sist endret: 10.10.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

31.07.2019


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Pinex, BRUSETABLETTER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
500 mg20 stk. (boks)
169052
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
*F

Pinex, MIKSTUR, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
24 mg/ml60 ml
051946
SPC_ICON-
Byttegruppe
*F

Pinex, STIKKPILLER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
125 mg10 stk.
488478
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
*F
250 mg10 stk.
473306
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
*F
500 mg10 stk.
488692
SPC_ICON-
Byttegruppe
*F
1 g10 stk.
488759
SPC_ICON-
Byttegruppe
*F

Pinex, TABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
500 mg20 stk. (blister)
526749
SPC_ICON-
Byttegruppe
*F

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

acetylsalisylsyre (asa): Legemiddel med smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende effekt. Reduserer også blodplatenes evne til å klumpe seg sammen (aggregere).

acidose (syreforgiftning): Syreforgiftning. Ved acidose synker pH-verdien i blodet til under normalverdi 7,35. Respiratorisk acidose oppstår når kroppen ikke kan kvitte seg med karbondioksid via lungene på utpusten. Karbondioksid akkumuleres i blodet og senker pH-verdien. Respiratorisk acidose kan oppstå ved redusert/opphørt inn- og utånding, og ved enkelte kroniske lungesykdommer. Metabolsk acidose forekommer når sure restprodukter av fettsyrer opphopes i blodet. Denne typen acidose forekommer blant annet ved diabetes og ved sult, på grunn av stoffskifteforstyrrelser.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

analgetika (analgetikum, smertestillende middel, smertestillende midler): Legemidler som brukes ved smerte og ubehag.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

antidot (motgift): Stoff som reduserer eller opphever virkningen av et annet stoff i organismen. Brukes ved behandling av overdosering/forgiftninger.

antiepileptika (antiepileptikum): Legemiddel mot epilepsi.

antipyretikum (antipyretika, antipyretiske midler): Legemidler som reduserer feber uten å senke normal kroppstemperatur.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

forkjølelse: Virusinfeksjon i nese og svelg. Vanlige symptomer er hoste, snue, nysing, sår hals, hodepine og ev. lett feber.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

hemolytisk anemi: Blodsykdom forårsaket av at røde blodlegemer brytes ned raskere enn normalt. Det mest åpenbare symptomet er tretthet, men kan også gi blekhet.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

nefropati: Fellesbetegnelse på sykdommer i nyrene.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

toksisk epidermal nekrolyse (ten, lyells syndrom): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.