Pinex

Actavis

Analgetikum. Antipyretikum.

ATC-nr.: N02B E01

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 N02B E01
Paracetamol
 
PNEC: 46 μg/liter
Salgsvekt: 226 912,714435 kg
Miljørisiko: Bruk av paracetamol gir middels høy risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Paracetamol har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Paracetamol brytes ned langsomt i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 07.02.2019) er utarbeidet av GlaxoSmithKline Consumer Healthcare.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

BRUSETABLETTER 500 mg: Hver brusetablett inneh.: Paracetamol 500 mg, sorbitol 300 mg, hjelpestoffer. Frisk smak (farris).


MIKSTUR, oppløsning 24 mg/ml: 1 ml inneh.: Paracetamol 24 mg, kaliumsorbat (E 202), natriumdisulfitt (E 223), hjelpestoffer, renset vann til 1 ml. Jordbærsmak.


STIKKPILLER 125 mg, 250 mg, 500 mg og 1 g: Hver stikkpille inneh.: Paracetamol 125 mg, resp. 250 mg, 500 mg og 1 g, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).


TABLETTER, filmdrasjerte 500 mg: Hver tablett inneh.: Paracetamol 500 mg, hjelpestoffer.


Indikasjoner

Lette til moderate kortvarige smerter som menstruasjonssmerter, tannpine, hodepine, muskel- og leddsmerter, f.eks. ved feber og forkjølelse. Ubehag ved feber. Under legekontroll forebyggende mot komplikasjoner ved høy feber, langvarige hodesmerter og muskel- og leddplager.
Reseptfri bruk: Ved kortvarige lette til moderate smerter som menstruasjonssmerter, hodepine, tannpine og muskel- og leddsmerter, f.eks. ved forkjølelse og feber. Ubehag ved feber. Ved høy feber må lege kontaktes.

Dosering

Til barn anbefales generelt en enkeltdose på ca. 15 mg/kg, vanlig anbefalt døgndose er 45 mg/kg, maks. døgndose er 60-75 mg/kg.
Barn:

Mikstur:

 

 

 

3-6 kg (0-4 måneder):

 

2 ml

3 ganger i døgnet

6-10 kg (4 måneder-1 år):

 

5 ml

3 ganger i døgnet

10-14 kg (1-3 år):

 

8 ml

3 ganger i døgnet

14-20 kg (3-5 år):

 

10 ml

3 ganger i døgnet

20-25 kg (5-7 år):

 

15 ml

3 ganger i døgnet

Gradert måleskje (1-10 ml) følger vedlagt.

 

 

 

 

Stikkpiller 125 mg:

 

 

 

6-12 kg (4 måneder-11/2 år):

 

1 stikkpille

3 ganger i døgnet

Stikkpiller 250 mg:

 

 

 

12-25 kg (11/2-7 år):

 

1 stikkpille

3 ganger i døgnet

Stikkpiller 500 mg:

 

 

 

25-40 kg (7-12 år):

 

1 stikkpille

3 ganger i døgnet

 

 

 

 

Tabletter og brusetabletter:

15-25 kg (3-7 år):

 

1/2 tablett (1/2 brusetablett)

3 ganger i døgnet

25-40 kg (7-12 år):

 

1 tablett (1 brusetablett)

3 ganger i døgnet


Voksne:

Stikkpiller 500 mg:

 

1-2 stikkpiller

3 ganger i døgnet

Stikkpiller 1 g:

 

1 stikkpille

3 ganger i døgnet

Tabletter og brusetabletter:

 

1-2 tabletter (brusetabletter)

3 ganger i døgnet

Administrering: Brusetabletter: Skal løses i 1/2 -1 glass vann. Drikkes umiddelbart. Kan deles (delestrek). Tabletter: Kan knuses. Kan deles (delestrek).

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Akutt hepatitt.

Forsiktighetsregler

Ved langtidsbruk (>3 måneder) med inntak annenhver dag eller oftere, kan hodepine utvikles eller forverres. Hodepine utløst av overforbruk av analgetika, bør ikke behandles med doseøkning. I slike tilfeller bør analgetika seponeres. Forsiktighet bør utvises ved lever- og nyresvikt. Regelmessig bruk av analgetika, spesielt i kombinasjon med andre analgetiske legemidler kan føre til vedvarende nyreskader med risiko for nyresvikt (analgetisk nefropati). Inntak av høyere doser enn anbefalt innebærer risiko for svært alvorlig leverskade. Behandling med antidot bør startes så raskt som mulig (se Overdosering/Forgiftning). For å unngå risiko for overdosering bør det kontrolleres at legemidler som ev. inntas samtidig, ikke inneholder paracetamol. Ved tilstander med lavt glutationnivå, kan bruk av paracetamol øke risiko for metabolsk acidose. Ved redusert tilgang på karbohydrat og høyverdig protein er sikkerhetsmarginen for toksiske leverreaksjoner mindre enn ved normal ernæringstilstand. Vedvarende bruk eller maksimale doser, spesielt hos pasienter med svekket ernæringstilstand pga. alkoholmisbruk, anoreksi eller feilernæring, medfører økt risiko for leverpåvirkning. Behandling av febertilstander hos barn bør av samme årsak helst være kortvarig. Brusetablettene inneholder 17,9 mmol Na svarende til 412 mg Na. Hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon vil dette kunne virke skadelig, særlig ved langvarig bruk.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se N02B E01
Dosejustering kan være nødvendig ved samtidig bruk av antiepileptika, legemidler i dikumarolgruppen, kloramfenikol og probenecid. Metoklopramid kan øke absorpsjonshastigheten av paracetamol. Kolestyramin reduserer gastrointestinal absorpsjon av paracetamol.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Studier og lang klinisk erfaring indikerer lav risiko for skadelige effekter på svangerskapsforløp, foster og nyfødte barn.
Amming: Går over i morsmelk. Forholdet melk/plasma er 1. Det er estimert at diende barn får i seg <2% av morens dose. Det er lite sannsynlig at barn som ammes påvirkes.
Paracetamol

Bivirkninger

Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Blod/lymfe: Trombocytopeni, leukopeni, hemolytisk anemi. Hud: Eksantem. Lever/galle: Leverpåvirkning (ved alkoholmisbruk). Øvrige: Allergisk reaksjon. Nyreskade kan ikke utelukkes ved langtidsbehandling. Det er rapportert om svært sjeldne tilfeller av alvorlige hudreaksjoner.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Se Giftinformasjonens anbefalinger: N02B E01

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Sentral og perifer analgetisk effekt, antipyretisk effekt over varmereguleringssenteret i hypothalamus.
Absorpsjon: Raskt og nær fullstendig etter oralt inntak. Cmax nås 1/2-1 time etter oralt inntak, 2-21/2 time etter rektal administrering.
Halveringstid: 2-3 timer.
Terapeutisk serumkonsentrasjon: 0,033-0,133 mmol/liter (5-20 μg/ml).

Pakninger uten resept

Brusetabletter 20 stk., tabletter 20 stk., mikstur 60 ml og stikkpiller 10 stk. er unntatt fra reseptplikt.

Sist endret: 07.06.2017
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

03.05.2017

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Pinex, BRUSETABLETTER:

StyrkePakning
Varenr.
Refusjon1
Byttegruppe
Pris (kr)2R.gr.3SPC
500 mg20 stk. (boks)
169052
Blå resept
Byttegruppe
*FSPC_ICON

Pinex, MIKSTUR, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
Refusjon1
Byttegruppe
Pris (kr)2R.gr.3SPC
24 mg/ml60 ml
051946
-
Byttegruppe
*FSPC_ICON

Pinex, STIKKPILLER:

StyrkePakning
Varenr.
Refusjon1
Byttegruppe
Pris (kr)2R.gr.3SPC
125 mg10 stk.
488478
Blå resept
Byttegruppe
*FSPC_ICON
250 mg10 stk.
473306
Blå resept
Byttegruppe
*FSPC_ICON
500 mg10 stk.
488692
-
Byttegruppe
*FSPC_ICON
1 g10 stk.
488759
-
Byttegruppe
*FSPC_ICON

Pinex, TABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
Refusjon1
Byttegruppe
Pris (kr)2R.gr.3SPC
500 mg20 stk. (blister)
526749
-
Byttegruppe
*FSPC_ICON

1Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

2Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

acidose (syreforgiftning): Syreforgiftning. Ved acidose synker pH-verdien i blodet til under normalverdi 7,35. Respiratorisk acidose oppstår når kroppen ikke kan kvitte seg med karbondioksid via lungene på utpusten. Karbondioksid akkumuleres i blodet og senker pH-verdien. Respiratorisk acidose kan oppstå ved redusert/opphørt inn- og utånding, og ved enkelte kroniske lungesykdommer. Metabolsk acidose forekommer når sure restprodukter av fettsyrer opphopes i blodet. Denne typen acidose forekommer blant annet ved diabetes og ved sult, på grunn av stoffskifteforstyrrelser.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

analgetika (analgetikum, smertestillende middel, smertestillende midler): Legemidler som brukes ved smerte og ubehag.

antidot (motgift): Stoff som reduserer eller opphever virkningen av et annet stoff i organismen. Brukes ved behandling av overdosering/forgiftninger.

antiepileptika (antiepileptikum): Legemiddel mot epilepsi.

antipyretikum (antipyretika, antipyretiske midler): Legemidler som reduserer feber uten å senke normal kroppstemperatur.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

forkjølelse: Virusinfeksjon i nese og svelg. Vanlige symptomer er hoste, snue, nysing, sår hals, hodepine og ev. lett feber.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

hemolytisk anemi: Blodsykdom forårsaket av at røde blodlegemer brytes ned raskere enn normalt. Det mest åpenbare symptomet er tretthet, men kan også gi blekhet.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

nefropati: Fellesbetegnelse på sykdommer i nyrene.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.