Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

ØYEDRÅPER, endosebeholdere 20 mg/ml (2%): 1 ml inneh.: Pilokarpinnitrat 20 mg, sterilt vann. Uten konserveringsmiddel.


Dosering

1-2 dråper dryppes i øyet 2-4 ganger daglig. Endosebeholderen kastes etter hver inndrypping​/​bruk og ev. overskuddsvæske kastes.

Kontraindikasjoner

Når pupillkontraksjon ikke er ønskelig, f.eks. akutt iritt. Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Legemidlet antas normalt ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Pilokarpin kan gi miose som medfører svekket lys-adapsjon som gir nedsatt nattsyn. Pasienten bør gjøre seg kjent med hvordan en reagerer på øyedråpene før man kjører bil eller bruker maskiner.

Interaksjoner

Miotika (atropin, homatropin) motvirker effekten av mydriatika.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetVed bruk av øyedråper anses systemisk eksponering av pilokarpin å være så liten at det sannsynligvis medfører liten risiko for skadelige effekter på svangerskapsforløpet, fosteret eller det nyfødte barnet.
AmmingVed bruk av øyedråper anses systemisk eksponering å være liten. Det er lite sannsynlig at barn som ammes blir påvirket.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1​/​10), vanlige (≥1/100 til <1​/​10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1​/​100), sjeldne (≥1/10 000 til <1​/​1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering​/​Forgiftning

En overdose kan som regel skylles ut av øyet med lunket vann. Dersom pilokarpin ved et uhell inntas oralt, kan det være fare for intoksikasjon. Ca. 10 mg til en 2-åring har gitt middels intoksikasjon selv etter tilførsel av kull. Ved doser >60-100 mg til voksen kan det være risiko for alvorlig intoksikasjon, selv om 200 mg til voksen har gitt måtelig intoksikasjon, og 6 mg til en eldre person ga moderat intoksikasjon.
SymptomerBl.a. økt spyttproduksjon, snue, økt tåreproduksjon. Rastløshet, kaldsvette, angst. Muskelrykninger, økende muskelsvakhet med risiko for respirasjonsinsuffisiens. Bradykardi, blodtrykksfall og hypotermi.
BehandlingVentrikkeltømming. Symptomatisk behandling. Ved kolinerge symptomer: Atropin. Diazepam ved kramper.

Egenskaper og miljø

KlassifiseringKolinergikum med miotisk effekt.
VirkningsmekanismeStimulerer kolinerge reseptorer. Ved lokal anvendelse i øyet kontraheres m. sphincter og m. ciliaris slik at pupillen forsnevres og avløp av kammervann økes. Virketid ca. 6 timer.
AbsorpsjonOkulær penetrasjon skjer fortrinnsvis gjennom kornea.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 25°C.

 

Pakninger, priser og refusjon

Pilokarpin Minims, ØYEDRÅPER, endosebeholdere:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
20 mg/ml (2%) 20 × 0,5 ml (endosebeholdere)
448027

Blå resept

260,70 C

SPC (preparatomtale)

Pilokarpin Minims ØYEDRÅPER, endosebeholdere 20 mg/ml (2%)

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter (DMP). Legemidler sentralt godkjent i EU​/​EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av DMP/EMA:

01.06.2022


Sist endret: 12.07.2022
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)