Antimykotikum.

D01A C03 (Ekonazol)PUDDER 1%: 1 g inneh.: Ekonazolnitrat 10 mg, sinkoksid, vannfri kolloidal silika, talkum, blomsterparfyme.


Indikasjoner

Alle dermatomykoser forårsaket av dermatofytter (Trichophyton-, Epidermophyton- og Microsporum-arter), gjær-, mugg- og andre sopparter. Pityriasis versicolor. Erythrasma.
Reseptfri bruk: Til behandling av fotsopp. Til barn kun i samråd med lege.

Dosering

Ved væskende forandringer, intertrigo, som profylakse (f.eks. ved fotsopp) samt vedlikeholdsbehandling: Ved fotsopp må grundig vask og tørking, spesielt mellom tærne, utføres før pudder appliseres.
Tilberedning/Håndtering: Se pakningsvedlegg. Kan vaskes av med vann og farger ikke hud eller klær.
Administrering: Kun til bruk på hud.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Kun til utvortes bruk. Skal ikke brukes i øyne eller oralt. Behandlingen skal seponeres ved mistanke om overfølsomhetsreaksjon eller kjemisk irritasjon. Inneholder talkum. Unngå inhalasjon av pudderet for å forhindre luftveisirritasjon, særlig hos barn og spedbarn.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Begrenset systemisk absorpsjon, men pasienter på oral antikoagulasjonsbehandling som warfarin og kumarinderivater bør følges mht. effekt på koagulasjon.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Lav systemisk absorpsjon, men adekvate studier og relevante epidemiologiske data mangler. Bør ikke benyttes i 1. trimester med mindre legen vurderer det som helt nødvendig. Kan benyttes i 2. og 3. trimester dersom potensiell nytte for moren oppveier potensiell risiko for fosteret.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Det bør utvises forsiktighet ved bruk under amming.
Fertilitet: Humane data mangler.

 

Bivirkninger

OrganklasseBivirkning
Generelle
VanligeSmerte
Mindre vanligeHevelse, ubehag
Hud
VanligeHudsvie, kløe
Mindre vanligeErytem
Ukjent frekvensAngioødem, blemmer, hudeksfoliasjon, kontaktdermatitt, urticaria, utslett
Immunsystemet
Ukjent frekvensOverfølsomhet
FrekvensBivirkning
Vanlige
GenerelleSmerte
HudHudsvie, kløe
Mindre vanlige
GenerelleHevelse, ubehag
HudErytem
Ukjent frekvens
HudAngioødem, blemmer, hudeksfoliasjon, kontaktdermatitt, urticaria, utslett
ImmunsystemetOverfølsomhet

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning


Egenskaper

Klassifisering: Imidazolderivat med et bredt antimykotisk virkningsspektrum.
Virkningsmekanisme: Virker fungicid ved å øke permeabiliteten av cellenes membransystemer, og ved å hemme cellenes enzymsystemer. Virksomt mot dermatofytter, Candida, mugg, samt grampositive bakterier. Primær eller sekundær resistens er ikke påvist, heller ingen kryssresistens.
Absorpsjon: Systemisk absorpsjon er ekstremt lav etter topikal administrering.

Pakninger uten resept

Pakningen er unntatt fra reseptplikt.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Pevaryl, PUDDER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
1%30 g
597575
Blå resept
-
*F

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 07.10.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

15.09.2020