Pemetrexed Accord

Accord


Folsyreanalog.

L01B A04 (Pemetreksed)PULVER TIL KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 100 mg, 500 mg og 1000 mg: 1 hetteglass inneh.: Pemetrekseddinatriumhemipentahydrat tilsv. pemetreksed 100 mg, resp. 500 mg og 1000 mg, mannitol, saltsyre og natriumhydroksid (til pH-justering).


Indikasjoner

Malignt pleuralt mesoteliom: I kombinasjon med cisplatin til behandling av kjemoterapi naive pasienter med ikke-resecerbar malignt pleuralt mesoteliom. Ikke-småcellet lungecancer: I kombinasjon med cisplatin som førstelinjebehandling av pasienter med lokalavansert eller metastatisk ikke-småcellet lungekreft annet enn predominant plateepitelhistologi. Som monoterapi for vedlikeholdsbehandling av lokalavansert eller metastatisk ikke-småcellet lungekreft annet en predominant plateepitelhistologi, hos pasienter med sykdom som ikke har vist progresjon umiddelbart etter platinabasert kjemoterapi. Som monoterapi til annenlinje behandling av pasienter med lokalavansert eller metastatisk ikke-småcellet lungekreft annet enn predominant plateepitelhistologi.

Komplett Felleskatalogtekst

For utfyllende informasjon, se Felleskatalogtekst for

Alimta «Lilly»


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Pemetrexed Accord, PULVER TIL KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
100 mg1 stk. (hettegl.)
173063
-
Byttegruppe
2699,00C
500 mg1 stk. (hettegl.)
099959
-
Byttegruppe
12949,50C
1000 mg1 stk. (hettegl.)
163299
-
Byttegruppe
26664,10C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 22.02.2017
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

03/2019