Onbrez Breezhaler

Novartis (Novartis Norge AS)Virkestoff: IndakaterolPakningsvedlegg