Nexium

GrünenthalVirkestoff: EsomeprazolPakningsvedlegg