Madopar

Madopar Depot

Madopar Solubile

Roche (Roche Norge AS)Virkestoff: Benserazid, LevodopaPakningsvedlegg