Zoledronic Acid 5 mg/100 ml

Øresund Pharma (Øresund Pharma ApS)Virkestoff: ZoledronsyrePakningsvedlegg